X
Emergència sequera
Portada|Processos de contractació, perfil del contractant històric (fins a l'1 de gener de 2017)
 
Versió per imprimir
Processos de contractació, perfil del contractant històric (fins a l'1 de gener de 2017)

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 42 de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta nova secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, relació de contractes i estat de tramitació dels expedients, inclosos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i els anuncis de licitació.

DADES DE CONTACTE

Adreça:
Secció de Contractació
Plaça de l'Ajuntament, 1 08328 Alella
Tel: 93 555 23 39
Fax: 93 540 03 28
A/e: ajuntament@alella.cat

Entitat: Ajuntament d'Alella
Òrgan de Contractació: Junta de Govern
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

Registre de licitadors


Pujar al principi de la pàgina