Portada|Ajuntament|Convenis de col·laboració
Publicat el 5 de gener de 202405.01.2024
Versió per imprimir
Convenis de col·laboració

Registre de convenis de col·laboració i cooperació subscrits per l'Ajuntament d'Alella i altres administracions, entitats i/o agents privats. 

  El Registre de convenis de col·laboració i cooperació té com a funció:

  • Publicitar els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics d'altres estats o organismes internacionals, administracions locals, universitats públiques, col·legis professionals o corporacions de dret públic, i persones físiques o jurídiques privades i els encàrrecs de gestió subscrits per la Generalitat de Catalunya.
  • Emetre informes en relació amb els protocols, convenis i acords que signa el Govern, l'Administració i el sector públic de la Generalitat de Catalunya prèviament a la signatura
  • Publicitar els convenis i encàrrecs de gestió subscrits per l'Administració local a Catalunya. 
    

  Es poden consultar convenis signats per l'Ajuntament d'Alella a partir de l'any 2016.

  Consulteu convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

  Consulteu els anys anteriors en aquest enllaç

  Pujar al principi de la pàgina