Portada|Mobilitat i transport|Transport Públic
 
Versió per imprimir
Transport Públic

Adquisició de bitllets on line:

Adquisició de bitllets i abonaments a Alella:

 • Al Quiosc de la Porxada (Sagalés 2 zones i TMB T-casual)
 • A l'Estanc Alella (TMB T-casual, T-familiar i T-usual)
 • A l'Ajuntament (TMB T-casual, T-familiar, T-usual i T-usual amb tarifa reduïda +65, -25 i discapacitats) 

 

Serveis:

 • 690 Servei Urbà d'Alella - El Masnou: horaris a partir del dilluns 14 de setembre
  Horari 690

Horari 648

 • e19 Vilanova del Vallès-Vallromanes-Alella-Barcelona:  horaris especials a partir del 14 de setembree-19
 • 646 Servei línia Alella Circumval·lació, funciona amb normalitat. Horari a partir del 14 de setembre:
Horari 646
Serveis amb pas per Alella, sense servei:
 
 • 644 Barcelona - El Masnou - Alella - Vallromanes
 • 647 Hospital de Can Ruti - Alella

 

Mesures preventives transport públicç

SAGALÉS

 

BUS URBÀ ALELLA-CIRCUMVAL·LACIÓ

BUS URBÀ ALELLA-EXPRÉS

BUS ALELLA-BARCELONA

BUS TEIÀ-EL MASNOU-ALELLA-BARCELONA

BUS NIT

TAXI 

TAXI A DEMANDA

TREN 

ALELLA - HOSPITAL CAN RUTI

TARGETA T-10 SOCIAL ALELLA 

 

Alella - Barcelona

Parades anada (de dilluns a divendres feiners excepte el mes d'agost)

Can Lleonart:      6:35  7:00  7:30 7:45  8:20  8:45  9:15  09:45  10:15  11:00  12:00  13:00  14:00  14:30 14:45  15:20  15:45 16:00  16:30  16:55  17:15  18:20 18:40 19:10  20:10  20:40  22:15 (644)

Can Torras:         6:40  7:05  7:36 7:50  8:25  8:50  9:20  09:50  10:20  11:05  12:05  13:05  14:05  14:35 14:50  15:25  15:50  16:05  16:35  17:00 17:20   18:25 18:45 19:15  20:15  20:45  

Gran Via:             7:00  7:30  8:05  8:25  8:45 9:20 9:40  10:10  10:40  11:25  12:25   13:30  14:30  14:55 15:25  15:50  16:10  16:25  17:00  17:20  17:55  18:50  19:10 19:35  20:40  21:10  22:40 (644)

Rda Sant Pere:   7:05  7:35  8:10  8:30  8:50 9:25 9:45  10:15  10:45  11:30  12:30   13:35  14:35  15:00 15:30   15:55  16:15  16:30  17:05  17:25  18:00  18:55  19:15 19:40  20:45  21:15  22:45 (644) 

 

Parades tornada (de dilluns a divendres feiners excepte el mes d'agost)

Rda. Sant Pere:                7:10  7:40  8:15  8:30  8:50  9:30  9:45  10:15  10:45  11:30  12:30  13:35  14:35  15:05  15:30  15:55  16:15  16:30  17:05  17:35 18:00  18:55  19:20 19:45  20:45  21:15  22:45 (644)

Gran Via (Marina):           7:15  7:45  8:20  8:35   8:55  9:35  9:50  10:20  10:50  11:35  12:35  13:40  14:40  15:10  15:35  16:00  16:20 16:35  17:10  17:40  18:05  1900  19:25  19:50  20:50 21:20 22:50 (644)

Can Lleonart:                   7:45  8:15  8:45  9:00  9:20  10:00 10:15  10:45  11:15  12:00  13:00  14:05  15:05 15:40  16:00 16:25  16:45 17:15  17:40  18:20  18:45  19:30  19:55  20:20  21:20 21:45  23:15 ( 644)

Parades anada (dissabtes, diumenges, festius i tots els dies del mes d'agost)

Can Lleonart:    7:45  8:45  9:30  10:30  11:00  12:00  14:00  15:00  16:00  16:30  17:00  18:00 18:30  19:15  20:00

Can Torras:       7:50  8:50  9:35  10:35  11:05  12:05  14:05  15:05  16:05  16:35  17:05  18:05  18:35  19:20  20:05

Gran Via:           8:10  9:10  9:55  10:55  11:25  12:25  14:25  15:25  16:25  16:55  17:25  18:25  18:55  19:40  20:25

Rda Sant Pere: 8:15  9:15  10:00  11:00  11:30  12:30  14:30  15:30  16:30  17:00  17:30  18:30 19:00  19:45  20:30

Parades tornada (dissabtes, diumenges, festius i tots els dies del mes d'agost)

Rda Sant Pere: 8:15  9:15  10:00  11:00  11:30  12:30  14:30  15:30  16:30  17:00  17:30  18:30  19:15  19:45  20:30  

Gran Via:           8:20  9:20  10:05  11:55  11:35  12:35  14:35  15:35  16:35  17:05  17:35  18:35  19:20  19:50  20:35

Can Lleonart:    8:45  9:45  10:25  11:25  12:00  12:55  15:00  16:00  17:00  17:30  18:00  19:00  19:45  20:15  20:55Teià -El Masnou -Alella - Barcelona

Parades d'anada (De dilluns a divendres)

Guilleries BP 5002:          7:04  7:34  8:04  8:34  9:04  10:04  13:03  14:33  15:04  16:04  16:34  17:34  18:04  19:34  21:04

Can Torras:                       7:05  7:35  8:05  8:35  9:05  10:05  13:04  14:34 15:05   16:05  16:35  17:35  18:05  19:35  21:05

Gran Via. Sardenya:         7:24  7:54  8:24  8:54  9:24  10:24  13:24  14:54  15:24  16:24  16:54  17:54  18:24  19:55  21:25

Gran Via. Nàpols:             7:25  7:55  8:25  8:55  9:25  10:25  13:25  14:55  15:25  16:25  16:55  17:55  18:25  19:57  21:27

Ronda Sant Pere:             7:30  8:00  8:30  9:00  9:30  10:30  13:30  15:00  15:30  16:30  17:00  18:00  18:30  20:00  21:30

 

Parades de tornada (De dilluns a divendres)

Ronda Sant Pere:  7.30  8:00  8:30  9:30  10:00  10:30  13:30  15:00  15:30  16:30  17:00  18:00  18:30  20:00  21:30

Gran Via. Nàpols:  7.33  8:03  8:33  9:33  10:03  10:33  13:33  15:03  15:33  16:33  17:03  18:03  18:33  20:03  21:33

Gran Via. Marina:  7:35  8:05  8:35  9:35  10:05  10:35  13:35  15:05  15:35  16:35  17:05  18:05  18:35  20:05  21:35

Guilleries BP-5002:  7:55 8:25  8:55  9:55 10:25 10:55 13:55  15:25  15:55   16:55  17:25  18:25 18:55  20:25  21:55


Bus Nit Alella - Barcelona

ALELLA - BARCELONA (Nits de diumenge a dijous)

Alella (Guilleries)  00.03  01.03  02.03  03.03

Alella (Can Lleonart)  00.04  01.04  02.04  03.04

Barcelona (Plaça Tetuan)   00.23  01.23  02.23  03.23

Barcelona (Ronda Sant Pere, 11)  00.26  01.26  02.26  03.26

BARCELONA - ALELLA (Nits de divendres a dissabte)

Barcelona (Passeig de Gràcia/Casp)  00.45  01.45  02.45  03.45

Barcelona (Plaça Tetuan)   00.47  01.47  02.47  03.47

Alella (Can Lleonart)   01.04  02.04  03.04  04.04

Alella (Guilleries)   01.05  02.05  03.05  04.05

  • El compliment dels horaris està condicionat a la fluïdesa del trànsit.

 

Pujar al principi de la pàgina