Notícies
Publicat l'1 de març de 202201.03.2022
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple dóna llum verda a l'ordenació i implantació d'ús hoteler a Cal Duch

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 24 de febrer de 2022 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 24 de febrer de 2022

El Ple celebrat el passat 24 de febrer va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana (PMU) per a l'ordenació i implantació d'ús hoteler a Cal Duch, una finca situada a l'entrada de Mas Coll coneguda també popularment com a Ca la Madamme.  El PMU planteja la rehabilitació de l'edifici existent per reconvertir‐lo en un establiment hoteler amb 14 habitacions i un restaurant en planta baixa, dotant al conjunt d'un caràcter singular i significatiu, així com adequar la relació amb el seu entorn. A més, es preveu restaurar l'espai soterrat de l'antiga cava per convertir-lo en una sala de ioga, i habilitar un aparcament descobert a la zona posterior de l'edifici. Segons estableix el PMU, en el projecte arquitectònic es tractaran molt especialment les condicions de patrimoni de l'edifici actual, així com l'estudi paisatgístic del conjunt, amb especial cura dels elements vegetals.

El PMU de Cal Duch va ser aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals (ERC+SxA, Gd'A, JxCAT, Cs i AP-PSC), excepte AA-CUP que va votar en contra de la proposta, seguint la tònica mantinguda en els temes relacionats amb urbanisme. Tot i això, el portaveu d'AA-CUP, Mark Ullod, va felicitar l'equip redactor del pla per considerar que es tracta d'una proposta "respectuosa amb el patrimoni i amb el paisatge" que posarà fi a la degradació de la finca. Ullod va insistir que el grup no donarà suport a les propostes urbanístiques mentre no es constitueixi la comissió de patrimoni d'Alella. L'alcalde, Marc Almendro, va animar al grup d'AA-CUP a presentar les seves propostes per tirar endavant aquesta comissió.  

Delegació de competències a la Junta de Govern

El Ple també va acordar delegar la competència per a la imposició de sancions derivades d'accions o omissions tipificades com a greus i molt greus, que correspon al Ple, d'acord amb el que estableix l'article 114 de l'Ordenança de Convivència  i  Espai  públic d'Alella, a favor de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alella.  Aquesta proposta va ser molt criticada pels grups de l'oposició que van acusar el govern de buidar el Ple de competències, recordant el consens assolit a l'hora d'aprovar l'Ordenança. L'alcalde va defensar la mesura com una "qüestió merament tècnica i d'agilitat administrativa".

La proposta es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA i Gd'A; el vot en contra de JxCAT, AA-CUP i AP-PSC i l'abstenció de Cs. 

Nou Pla Local de Joventut 2022-2025

El Ple va aprovar el Pla Local de Joventut 2022-2025, el full de ruta que ha de guiar les polítiques de joventut del poble dels pròxims 4 anys. Ha estat elaborat durant un any de treball. S'ha dissenyat a través d'una avaluació del Pla anterior, una diagnosi de l'adolescència i la joventut d'Alella a través de diferents fonts d'informació i d'espais de treball i discussió propis.

A l’àmbit tècnic, hi ha hagut un grup motor format per diferents àrees de l'Ajuntament, també s'han fet reunions tècniques amb totes les àrees de l'ajuntament per acordar polítiques transversals amb perspectiva juvenil. Durant tot el procés d'elaboració s'ha buscat la participació de joves i adolescents.

El pla contempla tres eixos principals: Aixecar el vol, centrats en l'emancipació; Viure millor, centrat en el benestar emocional i, Alella Jove i Diversa en la promoció de la participació, les relacions positives i el respecte vers la diversitat. D'aquests tres eixos, se'n despleguen 10 objectius estratègics, dels quals se'n deriven 35 estratègies per aconseguir els objectius, que contenen una seixantena d'accions de continuïtat en clau municipal i planteja 35 de noves per desenvolupar els 4 anys vinents. 

El pla també té en compte els objectius de desenvolupament sostenible, com ara el compromís de promoure la salut i benestar; l'educació de qualitat; la igualtat de gènere; el treball digne i creixement econòmic i la reducció de les desigualtats.

És un pla viu, que vol comptar amb la participació i implicació de les adolescents i joves d'Alella. Per aquest motiu, se les convida a fer propostes i aportacions a les accions plantejades des de les diferents regidories.

El nou Pla Local de Joventut es va aprovar amb els vots favorables d'ERC+SxA, Gd'A, AA-CUP i AP-PSC. Cs es va abstenir a la votació i JxCAT va votar en contra. La portaveu de JxCAT, Natàlia Brenes, va argumentar el vot contrari per considerar que manquen accions concretes i no es recullen del tot les necessitats del jovent alellenc. 

Declaracions institucionals 

El Ple va aprovar, amb caràcter d'urgència, l'adhesió a la declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d'Alcaldes i Alcadesses per la Pau de Catalunya sobre el conflicte a Ucraïna, en la qual es demana la desescalada del conflicte i una aposta per la "desmilitarització a la zona i per l'establiment d'un diàleg enfocat a la construcció de pau". A la declaració s'apel·la a la comunitat internacional, en especial a la Unió Europa, a adoptar un paper de mediació per preservar la vida i els drets humans de tota la ciutadania de la regió. El suport a aquesta declaració en favor de la pau va ser aprovada per tots els grups municipals, excepte per Cs que es va abstenir. El portaveu de Cs, Antoni Bernal, va justificar l'abstenció apel·lant a la complexitat d'un conflicte que fa molts anys que dura i que no es pot resoldre des de les administracions locals. 

L'ùltim punt de l'ordre del dia va ser una declaració institucional transaccionada pels grups municipals ERC+SxA, Gd'A i JxCAT, referent a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Entre altres acords, l'Ajuntament es compromet a "posar totes les eines de què disposa al servei de la defensa dels drets de les dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat, discriminació i violència, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi" i a "aplicar la perspectiva de gènere en totes les actuacions de l'Ajuntament". A la declaració, tots els grups municipals es comprometen també a continuar treballant per l'erradicació de la discriminació i l'assetjament sexual en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d'oci amb la creació de Plans d'Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament, en compliment de les lleis catalana i espanyola d'igualtat efectiva. 

Veure el vídeo de la sessió del Ple

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina