Escrit ERC+SxA desembre de 2021. "Els pressupostos de la recuperació"
 
Versió per imprimir
Logo ERC+SxA
  • En l´últim Ple municipal s'han aprovat inicialment els pressupostos per l'any 2022 i tal i com es va comprometre el Govern, en aquest pressupost també s'ha congelat la pressió fiscal donat que no s'apujarà cap impost ni taxa. Tot i això, per aquest nou exercici hi ha una recuperació dels ingressos a la situació pre-COVID tant pel retorn de l'activitat econòmica general com per la previsió d'ingressos extraordinaris d'altres administracions. Cert és que les últimes notícies sobre l'evolució de les plusvàlues i el seu càlcul ens ha fet realitzar una previsió a la baixa dels ingressos generats per aquest concepte. La bona gestió dels dos anteriors exercicis també fa preveure la possibilitat d'incorporar romanents que es podran utilitzar en inversions per a la millora del poble.

    Tot i que la situació general és encara incerta, en la confecció d'aquest pressupost el govern municipal ha tingut com objectiu superar la situació de pandèmia i recuperar el serveis i activitats tot preveient els augments de despesa que es generaran pels increments de costos dels serveis energètics, així com l'encariment de la gestió de residus, tots ells sobrecostos que escapen a la gestió i voluntat municipal.

    Malgrat aquests encariments indesitjats però ineludibles, el pressupost continua amb vocació de millora en la majoria de  partides: Seguretat ciutadana augmenta un 30% respecte al 2019 amb la incorporació constant d'elements d'innovació i suport destinats a la policia local; s'augmenta la partida de neteja viària amb la incorporació de nous recursos de personal per tal de millorar el servei; també s'incrementen els recursos destinats a cultura, participació, emprenedoria, festes, turisme, serveis a les persones, educació i infància, adolescència i joventut, gent gran, equitat, promoció de la salut, sostenibilitat i via pública, entre d'altres. Finalment, un paquet d'inversions per valor de gairebé 2.5 milions d'euros.

    Novament, i malgrat no ser-nos imprescindible, hem demanat als grups de l'oposició  poder compartir i reflexionar conjuntament per poder arribar a una proposta de pressupost que pogués comptar amb les aportacions i el suport d'altres grups. Per aquest motiu els vàrem fer extensiva tota la informació i es van realitzar diverses comissions informatives monotemàtiques en les quals es va donar resposta a les seves preguntes. Malauradament, però, seguim com sempre, sense cap retorn, sense cap proposta concreta sobre la taula. 

    Molt Bones Festes a totes i tots!

Pujar al principi de la pàgina