Portada|Ajuntament|Identitat corporativa
 
Versió per imprimir
Identitat corporativa
Manual d'aplicació gràfica de l'Ajuntament
Tot aquell que rebi subvencions o ajuts econòmics o d'altre gènere de l'Ajuntament d'Alella per realitzar una activitat haurà de fer constar aquesta col·laboració al seu fullet informatiu, així com l'escut de l'Ajuntament d'Alella, segons el que consta al manual d'aplicació gràfica.
Pujar al principi de la pàgina