PLA LOCAL DE JOVENTUT
El Pla Local de Joventut és l'eina de treball per definir, impulsar i coordinar les polítiques de Joventut al nostre poble.

El Ple de l'Ajuntament del 24 de febrer de 2022 va aprovar el Pla Local de Joventut 2022-2025 (amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A, Alternativa per Alella-CUP i Alella Primer- PSC;  l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra de JxCAT).

El Pla Local Joventut d'Alella 2022-2025 parteix de la trajectòria de planificació de les polítiques locals d'adolescència i joventut del municipi, ja que aquest és el seu sisè Pla Local de Joventut d'Alella. Però alhora, aquest pla té la voluntat d'adaptar les respostes municipals a la realitat juvenil i definir millor allò que és el que es vol transformar i com es vol fer.  

Eixos i Objectius estratègics 

El Pla Local Joventut d'Alella parteix dels tres eixos plantejats a la Diagnosi i els 10 reptes clau que s'extreuen de l'anàlisi de la realitat juvenil i adolescent d'Alella es converteixen en els Objectius estratègics del Pla. Els tres eixos són els següents:

  • Eix 1. AIXECAR EL VOL: Acompanyar la gent jove d'Alella en el seu procés d'emancipació, facilitant l'accés als recursos i donant el suport professional necessari per afavorir que construeixin el seu propi projecte de vida. 

Objectius Estratègics:

1. Fer un acompanyament educatiu integral a adolescents i joves
2. Millorar l'accés a l'ocupació del jovent d'Alella
3. Millorar l'accés a l'habitatge a Alella de la gent jove del poble 

  • Eix 2. VIURE MILLOR: Millorar el benestar emocional d'adolescents i joves de forma integral, a través de la promoció de la salut, l'oci alternatiu, el lleure, la cultura i l'esport al municipi.    

Objectius Estratègics:

4. Donar les eines per a millorar l'estat de salut físic i emocional d'adolescents i joves
5. Potenciar una oferta d'espais d'oci nocturn alternatiu i saludable, en clau territorial
6. Adaptar els espais públics i les activitats de lleure i esportives a les necessitats i interessos d'adolescents i joves
7. Potenciar una oferta cultural de qualitat lligada a les tendències  d'adolescents i joves

  • Eix 3. ALELLA JOVE I DIVERSA: Promoure la participació, les relacions positives i el respecte vers la diversitat. Interlocutar amb la gent jove del municipi per afavorir la cohesió social i els espais de trobada

Objectius Estratègics:

8. Donar suport a les iniciatives d'adolescents i joves, fomentant el seu empoderament i participació en allò que els hi afecta
9. Fer de l’ÀGORA un espai de trobada que aculli la diversitat de la població juvenil
10. Millorar la convivència i trencar els prejudicis entre adolescents i joves dins i fora dels centres educatius 


 
A partir d'aquests objectius estratègics es despleguen 35 estratègies que contenen una seixantena d'accions de continuïtat en clau municipal i planteja 35 de noves per a desenvolupar els propers 4 anys.

Pla Local de Joventut 2022-2025

PLa Local Joventut 2022-2025 maquetat

PLa Local Joventut 2022-2025 maquetat

Fitxer: Pla_local_de_Joventut_maquetat.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 151
Mida: 2.63 MB

Pla Local d'Adolescència i Joventut 2018-2021

Pla Local d'Adolescència i Joventut 2018-2021

Pla Local d'Adolescència i Joventut 2018-2021

Fitxer: PLAJ_amb_annexos_21D_final.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 252
Mida: 3.6 MB

Pla Local de Joventut 2013-2016

Pla local de joventut

Pla local de joventut

Fitxer: Pla_local_de_joventut_d_Alella_WEB.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 307
Mida: 2.85 MB

 
Avinguda Ferran Fabra, 1
08328 Alella
T. 93 540 72 45
agora@alella.cat

HORARI
De dilluns a divendres
Tardes, de 16 a 20 h (espai de trobada)
Matins, de 10 a 14 h (cita prèvia)

Pujar al principi de la pàgina