Portada|Adolescència i Joventut|Pla Local d'Adolescència i Joventut
 
Versió per imprimir
Pla Local d'Adolescència i Joventut
El Pla d'Adolescència i Joventut Jove d'Alella és l'eina de treball per definir, impulsar i coordinar les polítiques de Joventut al nostre poble.

El Ple de l'Ajuntament del 25 de gener de 2018 va aprovar el Pla Local d'Adolescència i Joventut 2018-2021 (amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A i Alternativa per Alella-CUP i l'abstenció de PDeCAT).

El Pla Local d'Adolescència i Joventut d'Alella 2018-2021 aborda tots els àmbits possibles d'intervenció en una política de joventut amb la voluntat d'esdevenir un pla d'actuació integral i global en la seva concepció de la condició juvenil, de manera que els i les joves puguin ser visualitzats i atesos com una realitat rica i diversa, amb múltiples centres d'interès i amb capacitat de ser actius i valuosos com a ciutadans de ple dret en tots els camps de la vida en comunitat.

El Pla planteja donar un nou impuls a les polítiques de joventut del municipi per estendre i potenciar totes aquelles actuacions que en el passat s'han evidenciat com a positives i necessàries i per incorporar noves mesures i actuacions que tendeixin a millorar les actuals. Aquest plantejament exigirà, en alguns casos, reformular projectes existents per modificar línies concretes de treball i, en d'altres, generar sistemes de treball nous que fins al moment no han estat previstos.

En qualsevol cas, el desenvolupament de totes aquestes actuacions estarà presidit per la missió del Pla: Garantir als i les joves l'accés universal i normalitzat als múltiples recursos presents a l'entorn immediat, per tal que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat d'oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu, a la mida dels seus interessos i prioritats. Al mateix temps, generant eines que puguin utilitzar directament en la recerca de solucions per als seus problemes i mancances, especialment aquells que fan referència a la seva autonomia real, obtenint de les seves capacitats personals d'experimentació i creativitat tots els beneficis que estiguin al seu abast, i exercint tots aquells drets que es deriven de la condició de plena ciutadania.

Tots els recursos que es proposen en aquest Pla es destinen explícitament a atendre aquesta missió central, que s'articularà de forma precisa en actuacions ubicades en espais físics o en el marc del medi obert, en períodes de temps ben definits i amb objectius estratègics que s'explicitaran en cada cas. L'assoliment d'aquests objectius estarà condicionat a l'adopció de les mesures metodològiques i organitzatives adequades a cada finalitat i a la disposició dels recursos suficients per fer viable la seva aplicació.

Els objectius generals del Pla

1. Garantir a la gent jove l'accés als recursos en igualtat d'oportunitats que els permetin gaudir d'un nivell d'autonomia suficient per desenvolupar el seu projecte personal (habitatge, ocupació, formació, mobilitat i salut).

2. Oferir eines informatives, comunicatives, d'orientació i acompanyament per tal que els joves rebin suport en els camps que determinen les seves condicions de vida i arribin a adquirir un criteri propi que asseguri la llibertat real d'elecció en totes aquelles qüestions que per a ells i elles resultin transcendentals.

3. Promoure l'experimentació i la creativitat entre la gent jove en tots els camps possibles com a via de creixement personal i social, tant a través de les manifestacions artístiques com de l'expressió de la cultura juvenil implicada en el temps d'oci.

4. Fomentar la participació dels i les joves a través d'una política activa de dinamització que, a més de facilitar la seva presència en la vida pública del municipi, generi espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils.

5. Millorar la convivència en la diversitat entre els adolescents i joves d'Alella a través de diverses actuacions de sensibilització i formació per tal de promoure una societat més cohesionada.

Pla Local d'Adolescència i Joventut 2018-2021

Pla Local d'Adolescència i Joventut 2018-2021

Pla Local d'Adolescència i Joventut 2018-2021

Fitxer: PLAJ_amb_annexos_21D_final.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 252
Mida: 3,6 MB

Pla Local de Joventut 2013-2016

SEGUEIX-NOS AL Logo twitter Logo facebook

Pujar al principi de la pàgina