Ajuntament d#39;Alella
Portada|Govern obert|Participació ciutadana|SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA
 
Síndic

Carlos Romeu Nedwed va prendre possessió del seu càrrec com a nou Síndic Municipal de Greuges d'Alella l'1 de desembre de 2021. Romeu va ser escollit al Ple municipal del 28 d'octubre per agafar el relleu de primer Síndic d'Alella, Raul Morales, que va ocupar el càrrec des de febrer de 2018 fins al juny de 2021, quan va presentar la seva renúncia voluntària. 

El nou Síndic atendrà la ciutadania a una sala de reunions situada a l'entresol de l'Ajuntament, els dilluns en horari d'11 a 12.30 h. Per concertar l'entrevista es pot contactar a través del correu electrònic alella.sindic@alella.cat o trucant al telèfon 671770252.

Llicenciat en Ciències Físiques per la UAB, Romeu està jubilat, té 69 anys i és veí de Can Comulada. Ha estat el candidat escollit a partir de l'experiència aportada, la justificació de motius i l'entrevista personal realitzada a les tres persones que aspiraven a ocupar el càrrec. La seva elecció va rebre el suport de tots els grups municipals (ERC+SxA, Gd'A, AA-CUP, Cs i AP-PSC), excepte dels representants de JxCAT, que van votar en contra perquè donaven suport a una altra de les persones aspirants.

Funcions principals 

La seva funció primordial serà la defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i les veïnes d'Alella en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus ens dependents, d'acord amb els principis de legalitat i equitat, i supervisant les actuacions de l'Administració municipal. A més, tindrà la responsabilitat de garantir el compliment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament, aprovat al Ple de maig de 2017. 

 Principis d'actuació

  1. La Sindicatura desenvoluparà les seves funcions respectant els principis i les garanties previstos en el Reglament de Participació Ciutadana  i d'acord amb la legislació vigent.
  2. Les actuacions de la Sindicatura també es regeixen pels principis d'autonomia, imparcialitat, sense cap sotmetiment a mandats imperatius ni a instruccions jeràrquiques i es realitzaran respectant els principis de confidencialitat i el secret professional.
  3. Totes les actuacions de la Sindicatura Municipal de Greuges seran gratuïtes i no és preceptiva l'assistència lletrada o de procurador/a.

 Àmbit d'actuació

  • La Sindicatura tindrà la facultat de recaptar, per a l'exercici de la seva funció, tota la informació i la documentació que consideri necessària sobre l'activitat de l'Administració municipal, la dels seus ens instrumentals, la de les autoritats i el personal que en depèn.
  • La Sindicatura podrà actuar d'ofici o a instància de part.
  • La Sindicatura tindrà especialment cura que l'Administració i els seus ens resolguin en el temps i en la forma pertinent les peticions i els recursos que li hagin formulat o presentat.
  • La institució de la Sindicatura es configura com un òrgan de garantia de dret i conciliació amb la finalitat de resoldre el major nombre de conflictes que es plantegin entre l'Administració municipal i la ciutadania. També podrà actuar com a mediadora envers les parts enfrontades sempre que aquestes parts ho consenteixin, o bé proposar fórmules de conciliació o acord.
  • En tot cas, la Sindicatura s'interessarà pels problemes que li plantegi la ciutadania i podrà derivar les seves actuacions a altres instàncies i institucions, de les quals informarà a les persones interessades.

Horari de visites i ubicació

  • Dilluns, d'11 a 12.30 h. Cal demanar cita prèvia de visita enviant un correu electrònic directament a alella.sindic@alella.cat o bé adreçar-se a través del telèfon 671770252. Aula 4 de Can Lleonart. 

ANTECEDENTS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA

Article 11 del Reglament de Participació Ciutadana 

REGLAMENT DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA (aprovat definitivament el 5 d'octubre de 2017 i en vigor des del 8 de novembre de 2017)

def_greuges

def_greuges

Fitxer: def_greuges.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 8
Mida: 190.1 kB

  INFORMES DE LA SINDICATURA