• 20152016201720182019
  • Potenciarem   els   serveis   d'atenció   domiciliąria   i la teleassistčncia,   tot   plantejant   de desenvolupar nous projectes com «els ąpats en companyia» o «la farmącia a casa».   (Els "ąpats en companyia" s'estan desenvolupant amb col·laboració de la Fundació Germans Aymar i Puig. )
  Vist grogVist grogVist grog
  • Crearem el Consell de savis i sąvies per donar suport a les Jornades de Gent Gran i a les accions destinades al col·lectiu.
  Vist verd
  • Ampliarem les places als tallers de memņria com a mesura activa davant l'envelliment.
  Vist verdVist verd
 • Grau d'assoliment
  2 assolits / 1 iniciat parcialment