• gda

    L'audiència pública sobre les ocupacions del 13 d'abril ha deixat l'Ajuntament  un mandat clar: prioritzar els recursos municipals destinats a la prevenció i a enfortir els de la policia municipal. Ja ho havíem escoltat a la audiència sobre seguretat del 19 de gener; totes dues han estat les audiències amb major assistència. Fa més d'un any que Gent d'Alella demana un pla d'acció contra les ocupacions i cobrir les vacants policials.

    Semblaria que és l'hora d'unir-nos tots els grups, oi?. Doncs resulta que el govern ha tombat  la nostra moció per avançar la redacció del Pla Local de Seguretat i per a crear una Comissió participativa de Seguretat en la que estigui tothom representat. La proposta de reglamentar l'empadronament de CDC va corre la mateixa sort. Tornem a perdre novament un temps valuós i es confirma l'actitud passiva del govern, hipotèticament activada en una teatralització que no va amagar la veritat: ni hi ha capacitat ni hi ha estratègia.

    Amb reconèixer l'actitud passiva, com va fer l'Alcalde, no n'hi ha prou. Hauria dexigir responsabilitats i acció. L'ocupació excepcional del gener es va produir per l'efecte crida dels ocupants de la Serreta, 8. El govern ens va menystenir quan l'octubre ho vam denunciar i a l'últim Ple tampoc van donar resposta al fet que continuïn entrant i sortint.

    L'”actitud passiva” també hi és quan veiem el que s'està construint on hi havia el Cuinalella. Quans anys fa que reclamem una ordenança del Paisatge Urbà que preservi la imatge del nostre poble? Cal regular el dret col·lectiu a gaudir d'un paisatge urbà harmònic i el dret individual a utilitzar-lo com l'interessi sempre que la intensitat d'aquesta utilització no trenqui l'harmonia o desfiguri les perspectives dels conjunts urbans que integren el municipi. Ja hem vist com ha quedat l'entorn de la piscina, Can Serra o els Escolapis, ja veurem com queda Can Calderó i la nova benzinera que s'està construint.