Publicat el 23 de febrer de 201823.02.2018
S'han programat diferents trobades participatives i altres activitats comunitàries com una línia del temps perquè tothom pugui aportar vivències i experiències a l'entorn d'aquest espai

Procés de participació de la RieraL'Ajuntament ha iniciat un procés de participació sobre la futura urbanització de la Riera, del tram comprés entre l'aparcament de Can Lleonart i el pont de l'autopista. Amb aquest treball es convida la ciutadania a fer les seves aportacions i suggeriments sobre els usos actuals i futurs d'aquest espai de vital importància per al municipi, amb la voluntat de poder incorporar els resultats d'aquest procés en el plec de clàusules del futur concurs d'idees per a la redacció del projecte.

L'objectiu del procés és que les propostes tècniques que es presentin al concurs s'ajustin millor a les demandes i expectatives de la ciutadania. El treball de participació es va iniciar a final d'any amb la presentació del procés de participació a la reunió del Consell de Poble celebrada el 27 de desembre de 2017 i a l'Audiència Pública de l'17 de gener.

El treball ha continuat amb una reunió amb tècnics de l'Ajuntament i seguirà amb diferents trobades, una de caràcter general i d'altres sectorials (amb dones, gent gran i joves i adolescents) i una darrera reunió del Consell de Poble en la qual es debatran les propostes presentades en les diferents sessions de participació. Paral·lelament s'anima a la ciutadania a aportar les seves vivències sobre la Riera, a través de fotografies o escrits, a la línia del temps instal·lada a Can Lleonart.

CALENDARI DE TROBADES PARTICIPATIVES

Trobada oberta a tot el poble

13 de març de 2018 a les 19h. Antigues Escoles Fabra

Trobada amb gent gran

15 de març de 2018 a les 17h. Casal de la Gent Gran Can Gaza

Trobada amb dones

15 de març de 2018 a les 19h. Can Lleonart

Trobada amb adolescents i joves

16 de març de 2018 a les 17h. Espai Jove

Reunió de Consell de Poble per debatre les propostes presentades en les trobades ciutadanes

18 d'abril de 2018 a les 19h. Can Lleonart 

Línia del temps riera LÍnia de temps riera   


MÉS INFORMACIÓ

Els resultats del procés participatiu es pot trobar a l' informe final del procés el maig del 2018.