• gdaAlella disposa de més de 13,5 milions d'euros pel 2017. Els ingressos per la recaptació d'impostos creix el 4,5% (un punt més que tot el pressupost respecte l'any anterior i degut en part a la regularització del cadastre). Hi haurà noves contractacions (el capítol de personal s'emporta 3.752.000€) i s'invertirà 2,4 milions, bàsicament en la tercera anualitat del nou Casal i equipament sociocultural, 320.000€ pel Cap de Fútbol... però cap veí ha opinat ni intervingut. L'Alcalde segueix disposant segons el seu criteri i seguim sense pressupostos participatius: “Oi que les urnes m'han donat la majoria absoluta?” i es queda tan ample.

    El pressupost d'Alella no és més “social” que el de qualsevol altre ajuntament. S'arriba a bonificar l'IBI a unes 60 famílies, uns 16.000€ d'uns ingressos totals per IBI de 4.810.000 euros. No hi ha ni un euro per habitatge social. No és un pressupost en clau de gènere. Cap posició important de comandament està ocupada per una dona: Secretari, Interventor, Gerent i Cap de Policia, son homes; les polítiques d'igualtat es redueixen als actes del 8 de març. No atén una redistribució per barris i urbanitzacions. No hi ha un treball previ d'anàlisi cost-benefici dels serveis.

    En resum, ni és un pressupost d'esquerres ni és un pressupost de transició cap a la independència. Sinó, per què no contractem la llum a Som Energia o a qualsevol comercialitzadora catalana en lloc de pagar 380.000€/any a una multinacional com Fecsa? O som captius de Movistar per tenir Internet? Les grans contractes que ens subministren l'aigua, la neteja, la obra pública... son les mateixes que hi ha a Madrid, estan a l'IBEX i als seus consells d'administració no hi ha gent ni de JxS, ni d'ERC ni de les CUP. És un pressupost amic de monopolis, també a escala local, contractant a dit sempre les mateixes empreses sense cap transparència ni equitat. Tampoc apostem ni per la banca ètica ni per l'economia del be comú. Ambo tot, els dos regidors de Gent d'Alella hem votat en contra. De fet, només els 7 del govern hi han votat a favor.