Ajuntament d#39;Alella
Portada|Seguretat i prevenció|Front comú als robatoris
 
Projecte per reforçar la seguretat ciutadana i la qualitat de vida d'Alella
Front comú

L'Ajuntament d'Alella enten la seguretat ciutadana com “el conjunt d'accions democràtiques desenvolupades per les administracions, amb la col·laboració de la ciutadania, destinades a assegurar la convivència pacífica, l’ús comunitari i equilibrat d'espais públics, l'erradicació de totes les violències i de la comissió de delictes i faltes”.

Amb el projecte "Front comú als robatoris", l'Ajuntament vol reforçar la seguretat ciutadana i la qualitat de vida del poble, buscant i construint propostes amb la implicació de la ciutadania, perquè sigui la mateixa comunitat la que formi part de la solució. Afavorir les converses i el coneixement per buscar solucions als problemes propis.

Objectius

 • Generar espais de trobada, relació i diàleg entre les persones que viuen a Alella, i entre aquestes i l'administració. 
 • Explorar les inquietuds presents i de futur respecte els robatoris del poble i com viure millor.  
 • Identificar els factors que podrien donar suport al desenvolupament i millora de la seguretat en el poble. 
 • Fomentar la implicació de les diferents persones i col·lectius del poble per tenir més qualitat de vida. 

Fases del projecte i nivells de participació
 El projecte consta de tres fases:

 • Facilitar informació de la situació real de la seguretat a Alella i situar-la dins d'un context general.
 • Compartir i reflexionar sobre el marc legal, els models policials, la percepció de seguretat i altres elements relacionats amb aquest àmbit.
 • Formar part de la solució. Després de posar en comú la situació real i la percepció de la seguretat, s'obrirà la fase de presentació de propostes, en la qual les persones que hagin format part de les fases anteriors podran fer propostes per definir quina és la millor solució per a la seguretat del poble a través d'una sessió de diàleg obert, presencial i virtual, en què es vol:
  • Analitzar què s'està fent i quina és la valoració.
  • Identificar els factors que podrien donar suport al desenvolupament i millora de la seguretat en el poble.
  • Fomentar la implicació diferents persones i col·lectius del poble. 

Persones participants
El projecte és obert a la ciutadania en general i comptarà amb un grup d'assessors i assessores expertes en la temàtica, l'objectiu d'aquest grup és:

 •  Acompanyar en el disseny del projecte.
 •  Avaluar i analitzar les propostes sorgides de tot el projecte.

Activitats previstes

Acte de presentació.  Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella.

Dimecres 30 de març a les 19h. 

 • Oriol Amorós i March. Secretari General del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.  "Mesures de seguretat impulsades per la Generalitat"
 • Marc Almendro i Campillo. Alcalde d'Alella. "Mesures de seguretat impulsades per l'Ajuntament"
 • Josep Antoni Gómez Nicolás. Sotsinspector de la Policia Local d'Alella. "La seguretat en dades a Alella"
 • Núria Rodríguez Rodríguez. Tècnica de Participació de l'Ajuntament d'Alella. "Les claus de la campanya Front Comú als Robatoris" 

×  
Acte de presentació de la campanya de Front comú als robatoris, impulsada per l'Ajuntament d'Alella Acte de presentació de la campanya de Front comú als robatoris, impulsada per l'Ajuntament d'Alella

 Xerrades  

FORMULARI D'INSCRIPCIONS A LES XERRADES

         Dimecres 20 d'abril a les 19h a la Sala Carquefou.

  • Sònia Andolz i Rodríguez. Directora General d'Administració de la Seguretat del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. "Models i competències policials"
  • Joan Miquel Capell i Manzanares. Cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona. "Marc jurídic, dificultats per lluitar contra els robatoris i perfils delinqüencials"
  • Modera: Francesc Guillén Lasierra. Responsable de Projectes i Organització de la Secretaria de Seguretat Pública i professor UAB-UOC

×  
Front comú als robatoris. Seguretat ciutadana. Vivim amb seguretat? Percepció versus realitat. Front comú als robatoris. Seguretat ciutadana. Vivim amb seguretat? Percepció versus realitat.


 • Robatoris a Alella. Com afrontem els robatoris a domicilis?

         Dimecres 4 de maig a les 19h a la Sala Carquefou.

  • Josep Antoni López Garzón. Cap d'investigació de la Regió Metropolitana Nord de Mossos d'Esquadra. "Robatoris amb força a Alella i comparativa amb la resta del territori" 
  • Francesc Guillén Lasierra. Responsable de Projectes i Organització de la Secretaria de Seguretat Pública i professor UAB-UOC. "Prevenció dels robatoris a partir del disseny ambiental"
  • Modera: Noemí Ayguasenosa i Soro. Assessora i formadora en conflictologia i seguretat. Gestió alternativa de conflictes

×  
Front comú als robatoris. Xerrada. Com afrontem els robatoris a domicilis? Front comú als robatoris. Xerrada. Com afrontem els robatoris a domicilis?
 •  El bon veïnatge. Quines accions i mesures preventives podem aplicar?

          Dimarts 17 de maig a les 19h a la Sala Carquefou.

  • Noemí Ayguasenosa i Soro. Assessora i formadora en conflictologia i seguretat. "Eines de gestió alternativa al conflicte"
  • Àlex Egea Andrés. Pedagog, responsable innovació educativa en La Perifèrica Solucions socials i educatives i professor UB. "Policia de proximitat i l'efecte preventiu contra els delictes"
  • Modera: Francesc Guillén Lasierra. Responsable de Projectes i Organització de la Secretaria de Seguretat Pública i professor UAB-UOC. 

×  
Xerrada. El bon veïnatge. Quines accions i mesures preventives podem aplicar? Xerrada. El bon veïnatge. Quines accions i mesures preventives podem aplicar?

 

Diàleg obert 

Presencial i virtual. Dijous 9 de juny a les 19.30h  

 •  Espai de debat obert a totes les persones que han participat en alguna de les xerrades, en el qual es plantejaran les diferents propostes.  

Trobada d'assessors i assessores expertes 

Setmana del 13 de juny 

 •   Avaluació de la viabilitat de les propostes sorgides.