Publicat el 25 de novembre de 201925.11.2019
 • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
 • 2019: 
  En execució
 • 2020: 
  En execució
 • 2021: 
  Realitzat
 • Accions 2021
  Durant el 2021 han estat en funcionament els bucs en funció de les restriccions per la pandèmia. Hem tingut una cessió regular i cessions puntuals. També s'ha realitzat un estudi de l'impacte sonor sobre la resta d'edifici i s'han establert horaris d'ús i s'han fet petites millores en l'equipament. Al 2022 s'actualitzaran els preus públics per adaptar-ho a les necessitats i usos.