• Alternativa per Alella-CUP

  A proposta de l'equip de govern, el ple del 29 de setembre aprovà la incorporació d'una plaça de sotsinspector per a la Policia Local. Legalment, per cobrir aquesta oferta laboral es requereix un concurs independent i transparent.

  Aquesta qüestió va suscitar polèmica ja molt abans del ple donat que la nova contractació limita la carrera professional i impedeix de facto la promoció interna dels caporals locals.

  La pilota s'havia fet encara més grossa davant la sospita que la plaça creada ja tenia un beneficiari predefinit: un comandament policial procedent del cos de Mossos d'Esquadra. Per tal de desfer l'embull, ens vam reunir amb l'alcalde, que ens va assegurar que no hi havia cap candidat predeterminat i que un cop aprovada la convocatòria s'obriria immediatament un concurs públic. I és amb aquesta confiança en la paraula d'Andreu Francisco com la nit del ple ens vam abstenir. L'endemà al matí vam rebre la trucada de l'alcalde per assabentar-nos de tres coses: una, que havia decidit nomenar a dit el nou cap de policia per procediment d'urgència; dues, que aquesta decisió comptava amb l'informe favorable del departament recursos humans, i tres, que la persona proposada acceptava el càrrec.

  Convé aclarir que el procediment d'urgència està reservat per a casos extraordinaris on l'absència d'un responsable policial suposa un risc per a la seguretat pública, i comporta la convocatòria immediata d'un concurs perquè l'interinatge no duri més de 3 mesos. Tot això ens obliga a fer tres reflexions:

  1- Queda tocada la confiança en l'alcalde i la credibilitat de la seva paraula quan nega haver pres decisions que realment ha pres i silencia davant del ple informació molt rellevant per decidir el vot.

  2- Ens sorprèn l'agilitat inusitada de l'administració municipal quan en menys de 2 hores emet un informe que copia fil per randa l'escrit de l'alcalde, i sense que se n'hagi motivat la urgència (només a la idoneïtat de la persona a contractar).

  3- AA-CUP nega que existís el supòsit d'urgència, com ho demostra que des de feia mesos un caporal realitzava interinament aquelles funcions i que després d'un mes i mig del nomenament del nou cap encara no s'ha convocat concurs a la plaça de sotsinspector.

  Val a dir que, durant el mateix període, si se n'han obert a d'altres places “no urgents”, com la de tècnic de serveis a les persones aprovada en el mateix ple. Malgrat el cop baix, mantenim la voluntat de treballar i col·laborar amb el govern municipal per millorar la gestió dels afers locals, però reclamem poder confiar en la paraula donada i en una administració que realitzi els seus encomanats de control amb independència de les vel·leïtats polítiques, de la mateixa manera que exigim, per pura ètica i honestedat, que la informació de rellevància per decidir al ple sigui posada sobre la taula quan toca.