Publicat el 24 d'octubre de 201724.10.2017
Ple

El proper Ple ordinari de l'Ajuntament estrenarà una nova eina de participació ciutadana: l'Audiència Pública prèvia al Ple. Les sessions es convocaran mitja hora abans del Ple ordinari (l’últim dijous de cada mes a les 19h) i tindran una durada màxima de 25 minuts. El funcionament de les audiències està recollit al Reglament de Participació Ciutadana a partir de la modificació aprovada a l'abril pel Ple municipal, que va entrar en vigor el passat 18 d'agost un cop superats els tràmits d'exposició pública i comptar amb el vistiplau de la Generalitat. 

La ciutadania podrà intervenir per formular els precs i preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal. Abans s'hauran d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual faran referència a través d'una instància general presentada des del web www.alella.cat/tramits (amb signatura digital) o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC). La petició de paraula també es podrà fer apuntant-se a la llista que es posarà a disposició del públic a l'entrada de la sala de plens mitja hora abans d'iniciar la sessió.

Les persones disposaran d'un temps màxim de tres minuts per fer la seva intervenció, i d'un minut més de rèplica després de rebre resposta. L'alcalde podrà respondre directament o demanar que respongui el regidor o regidora responsable de la matèria. En cas que la resposta no es pugui donar al moment, caldrà respondre per escrit en un termini màxim de 20 dies.

La primera sessió de l'Audiència Pública estava prevista per a la sessió plenària del mes passat,  però es va ajornar a l'octubre perquè els grups municipals van decidir en la reunió de la Comissió Informativa no convocar el Ple del 28 de setembre donada "la situació excepcional i canviant que s'està vivint a Catalunya". L'Audència Pública tampoc es podrà estrenar aquest mes d'octubre perquè no es farà una sessió ordinària del Ple l'últim dijous de cada mes, sinó que s'ha convocat una sessió extraordinària i urgent per al dimecres 25 d'octubre. 

  • Primera sessió d'Audiència Pública prèvia al Ple ordinari: 30 de novembre de 2017
  • Segona sessió d'Audiència Pública prèvia al Ple ordinari: 11 de gener de 2018
  • Tercera sessió d'Audiència Pública prèvia al Ple ordinari: 25 de gener de 2018
  • Quarta sessió d'Audiència Pública prèvia al Ple ordinari: 22 de febrer de 2018