Ajuntament d#39;Alella
Portada|Ajuntament|Convenis de colˇlaboració
 

 

Convenis de colˇlaboració amb Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona

RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALELLA I ALTRES ADMINISTRACIONS, ENTITATS I/O AGENTS  PRIVATS DURANT L'ANY 2020

 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, per a la promoció turística i la dinamització econňmica del territori DO Alella amb una vigčncia des del dia de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2019. (Aprovat Junta de Govern del 13 de febrer de 2020). Dotació econňmica: 100.200 euros. 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i Associació Cultural Revista Alella per a la difusió de la informació i la cultura d'Alella a través de les publicacions  Revista Alella i Papers de Vi  (30 d'abril de 2020). Dotació econňmica: 10.000 euros. 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'associació protectora d'animals ADANA destinada a finançar la gestió del Centre d'Acollida d'Animals municipal de Can Magarola. (30 d'abril de 2020) Aportació econňmica: 12.000 euros. 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i la Diputació de Barcelona per a l'adhesió al programa Anem a Teatre que ofereix en horari escolar, espectacles de teatre, dansa i música per als alumnes d'educació infantil, primŕria, secundŕria, cicles formatius i Batxillerat. (13 de maig de 2020). Dotació mŕxima 2.000 euros anuals. 
 • Aprovar el conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella il'associació Grup Temps per la prestació gratuďta d'un servei telefňnic de suport als processos de dol per un període tres mesos, prorrogables si continua la situació de necessitat. (24 de maig de 2020). Sense aportació econňmica.  
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i 123 Innovation Group, SL, per impulsar un servei de formació en l'ŕmbit de l'e-commerce per aquells comerciants i professionals d'Alella que volen ampliar i/o millorar el seus canals de venda tradicionals optant per la venda online o millorar la transformació digital (14 de juny de 2020). Sense dotació econňmica. 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament i l'Institut Alella. (9 de juliol de 2020). Dotació econňmica: 9.525 euros.
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament i l'Escola Fabra. (9 de juliol de 2020). Dotació econňmica: 15.455 euros.
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament i l'Escola La Serreta . (9 de juliol de 2020). Dotació econňmica: 5.905 euros.
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i  l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Ajuntament d'Alella, per a la compra de dispositius tecnolňgics per a l'alumnat en el marc del
  Pla d'acció: centres educatius en línia. (9 de juliol de 2020). 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de la llar d'infants municipal Els Pinyons. (9 de juliol de 2020). Dotació econňmica: 525 euros.
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Institut Alella. (9 de juliol de 2020). Dotació econňmica: 4.760 euros. 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Escola La Serreta. (9 de juliol de 2020). Dotació econňmica: 3000 euros.
 • Conveni de suport i assistčncia en l'ŕmbit tčcnica entre l'Ajuntament d'Alella i l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbŕ (AMTU) per a la gestió del servei de transport a demanda. (16 de setembre de 2020). Dotació econňmica 150 euros mensuals. 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Servei Meteorňlogic de Maresme (Meteomar). (10 de novembre de 2020). 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament o l'Agčncia de l'Habitatge de Catalunya per a la cessió d'ús del programa informŕtic de control de parc d'habitatge social administrat per l'agčncia. (26 de novembre de 2020). Sense dotació econňmica. 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i Cŕritas de la Parrňquia de St. Feliu d'Alella, per a l'atenció i suport a situacions de vulnerabilitat social, per al 2020. (2 de desembre). Dotació econňmica: un import mŕxim de 6.000 euros. 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Fabra per l'organització d'activitats infantils d'estiu 2020. (2 de desembre de 2020). Dotació 6.777 euros.
 • Conveni intermunicipal de colˇlaboració entre els ajuntaments d'Alella, El Masnou, Montgat i Tiana per  la realització d'un programa de Formació i Inserció (PFI-PTT) per a joves de 16 a 21 anys. ( 10 de desembre de 2020). Dotació 12.600 euros. 
 • Conveni de colˇlaboració de la Generalitat i els ajuntaments d'Alella, El Masnou, Montgat i Tiana per a la realització de programes de Formació i Inserció (PFI-PTT) per a joves de 16 a 21 anys, per al període comprés entre l'1 de setembre e 2020 i el 31 de desembre de 2023. (10 de desembre de 2020).
 • Renovació conveni de colˇlaboració tentre l'Ajuntament d'Alella i el Departament d'Interior de la Generalitat per a la renovació de l'adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions i Emergčncies de Seguretat de Catalunya (RESCAT). (11 de desembre de 2020). Sense dotació econňmica.
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i la Colla de Gegants Capgrossos Grallers i Timbalers d'Alella per l'assignació d'una part provinent dels drets d'imatge de la capgrňs de la Roser Arenas, per la promoció i difusió del poble. (17 de desembre de 2020). Dotació econňmica. 1.500 euros. 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i la Fundació Institut d'Investigació en cičncies de la salut de l'hospital Germans Trias i Pujol per l'assignació d'una part provinent dels drets d'imatge de la capgrňs de la Roser Arenas. (30 de desembre de 2020). Dotació econňmica. 2.000 euros. 
 • Conveni de colˇlaboració entre l'Ajuntament d'Alella i la Federació de Gremis d'Instalˇladors de Catalunya (FEGICAT) per al foment de la transició energčtica a Alella donant recolzament a la campanya de difusió Moment Solar. (30 de desembre de 2020). Sense dotació econňmica.

 

RELACIÓ DE CONVENIS DE COLˇLABORACIÓ SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS DURANT L'ANY 2019

RELACIÓ DE  CONVENIS DE COLˇLABORACIÓ SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS DURANT L'ANY 2018

RELACIÓ DE CONVENIS DE COLˇLABORACIÓ SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS DURANT L'ANY 2017

RELACIÓ DE CONVENIS DE COLˇLABORACIÓ SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS DURANT L'ANY 2016