On trobar-nos
  • Horari:
    En servei les 24 hores del dia
policia local
  • La Policia Local ocupa des de finals d'octubre de 2009 unes noves dependčncies situades a l'edifici de l'antic escorxador, al passeig de Mariŕ Estrada. L'edifici del segle XIX ha estat acuradament rehabilitat, respectant la seva estructura original. L'equipament es completa a una nova edificació situada a la part posterior, un aparcament i una zona ajardinada. La remodelació de l'antic escorxador ha comportat, entre d'altres actuacions, la consolidació de les estructures i l'eliminació de les humitats, l'ampliació de les entrades de llum natural, la neteja i restauració de les peces de pedra, l'aďllament exterior, així com la renovació de la coberta. El resultat és un espai de 150 m2 amb planta baixa i altell. En la planta baixa estŕ situada la recepció i l'oficina de recepció de denúncies, que són els espais d'atenció a la ciutadania. A més, hi ha la sala dels caporals, el despatx del regidor de l'ŕrea, el calabós i el lavabo. A l'altell s'ubiquen els despatxos del sot inspector i de l'administrativa.
    L'edifici de nova construcció, de 148 m2, és un espai funcional, modern i lluminós que, entre d'altres espais d'ús exclusiu de la plantilla, acull la sala de descans, els vestidors i una sala polivalent amb capacitat per una trentena de persones.

    Les instalˇlacions disposen d'un aparcament, per a les persones usuŕries i els vehicles policials, i d'una zona ajardinada. Estan dotades de sistema de videovigilŕncia, alarma, climatització i xarxes de rŕdio, telefonia i informŕtica.