Publicat el 7 de març de 202207.03.2022
Vinya

L'Ajuntament ha obert la convocatòria d'ajuts al desenvolupament turístic del món rural, els anomenats ajuts agroambientals que va posar en marxa l'any 2007 de forma pionera a Catalunya. Són subvencions destinades a finançar projectes o activitats que afavoreixin la recuperació, el manteniment i la dinamització de l'activitat agrària. El termini de presentació de sol·licituds és del 5 al 25 de març, ambdós inclosos.

Poden acollir-se a aquestes ajuts, les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, que sigui propietàries d'explotacions agràries o forestals, o que les conreïn o gestionin, segons la línia d'ajut d'acord amb les bases aprovades.

El programa té una dotació de 20.000 euros i inclou tres línies d'ajuts 

 •  Línia 1: Recuperació de béns patrimonials associats a l'activitat agrària:
  •  Impulsar la restauració, conservació i rehabilitació d'elements inclosos dins l'Inventari d'Arquitectura Rural i Popular i elements afins com ara murs de pedra seca i mines d'aigua.
  • Fomentar el coneixement i l'estima pels valors patrimonials del municipi.
 • Línia 2: Millora i manteniment de l'activitat agrària:
  •  Impulsar l'activitat agrícola al municipi com a motor de desenvolupament econòmic i de foment de l'ocupació.
  • Impulsar la utilització de mètodes de producció agrària que permetin protegir el medi ambient i mantenir el camp (agroambient). Aquests mètodes de producció agrària han de complir algun dels objectius següents:

- Fomentar el paisatge agrícola tradicional d'Alella, tant qualitativament com quantitativa.
- Prevenir els riscos naturals, especialmen
t l'erosió i els incendis forestals.
- Protegir i potenciar la biodiversitat i la qualitat dels paisatges rurals.
- Millorar l'estat de conservació de les masses forestals.
- Fomentar el coneixement i l'estima pels valors ambientals i patrimonials del municipi.

 • Línia 3: Dinamització de l'activitat agrària:
  •  Promoure projectes educatius relacionats amb l'activitat agrària.
  • Dinamitzar turísticament l'activitat agrària.
  • Difondre el producte o l'activitat agrària. 
  • Desenvolupar projectes de noves activitats agràries.
  • Renovar maquinària o eines. 
  • Contractar serveis externs d'assessorament tècnic. 
  • Impulsar l'eficiència energètica de les activitats. 
  • Manteniment o recuperació de camins rurals associats a l'activitat agrària. 

Bases d'atorgament de subvencions al programa de suport rural 

Les persones físiques poden presentar les sol·licituds de forma preferent a través d'Internet i en cas que no fos possible ho poden fer de forma presencial, demanant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Les persones jurídiques ho han de fer per via telemàtica. 

En aquest enllaç podeu accedir a tota la informació referent a aquest tràmit i la documentació requerida. 

Més informació sobre els ajuts en aquest enllaç