Ajuntament d#39;Alella
Portada|Cultura i Festes|Regidoria de Cultura i Identitat|Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella|Cessió d'espais de l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella
 

Ubicat en el mateix emplaçament de l'antic Casal, l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella és un centre de titularitat municipal de l'Ajuntament d'Alella que desenvolupa programes de difusió artística i dona suport a la creació i a la formació en l'àmbit de les arts escèniques.

Ofereix una programació estable de teatre, música, dansa, circ i cinema, i acull a les seves instal·lacions l'Escola de Dansa Municipal, la Coral Municipal, així com tallers i cursos puntuals i trimestrals, relacionats amb les arts escèniques.

Entre els seus objectius, eix de la seva gestió, destaquen apropar la cultura escènica, fomentar i donar suport a la creació local, potenciar la formació artística, la recerca de la excel·lència, propiciar les condicions per convertir l'equipament en un espai relacional i afavorir el retorn social de la cultura.

L'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella també ofereix en règim de cessió o lloguer diferents espais per a la realització d'activitats d'interés públic a les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, que comparteixi objectius relacionats amb la pròpia naturalesa de l'equipament cultural i amb els principis que informen la gestió dels poders públics.

Com sol·licitar un espai?

Cal contactar amb l'Espai d'Arts Escèniques, amb información concreta de l'activitat a realizar (dates posibles, horaris, naturalesa de l'activitat, públic a qui va dirigida, necessitats tècnicques de l'activitat…) i consultar disponibilitat dels espais. Una vegada concretada la viabilitat de la cessió, s'ha de sol·licitar per instància i fer efectiu el pagament del preu públic corresponent, si escau.

Per a més información, podeu consultar el Reglament de l'Espai disponible a www.alella.cat.

Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella
Carrer santa Teresa, 9
08328 Alella
T/938678187
A/e: espaialella@alella.cat

 

ELS ESPAIS

L'Espai escènic

Espai escènic

Grada retràctil. Diferents aforaments segons disposició. Escenari de 8 metres de boca i caixa escènica de 6 metres de fons. Equipació escenotècnica i projector i so de cinema. Tres camerinos amb miralls, dutxes i lavabos i accés a l'escenari.

Aforament màxim: 251 seients + 2 per cadira de rodes. Aforament de peu 400 persones.

Localització: planta baixa

Accés: Atri principal. Sense restriccions de mobilitat a la primera fila de la platea. Camerinos amb accés amb escales. Accés de material tècnic directe a l'escenari.

Superfície: 366,75 m2

Equipació tècnica: sol·licitar fitxa tècnica.

Llum natural: no

Mesures COVID:

Aforament: consultar amb l'Espai d'Arts Escèniques.

Distància de seguretat: assignació de butaques nominatives i per grups de convivència separats entre ells per una fila buida  al davant i una al darrera i dos butaques a cada costat.

Ventilació: sistema de ventilació de renovació amb l'exterior.

Preus públics: 

Els preus públics estan regits per l'ordenança municipal de preus públics. Previ a l´ús de l'espai ha d'haver obtingut el comprovant de pagament del preu públic. 

Ús de l'espai:

Fins a un màxim de 16 hores en un dia + Assistència tècnica 1 (jornada de 10h/dia) ó Assitència tècnica 2 (Jornada de 5h/dia) 
TARIFA 1600€+ 750€400€
TARIFA 2 0€+ 750€400€
TARIFA 30€+375200€

Opcionalment, en cas que se sol·liciti:

 Hora extra d'assistència tècnica Sessió d'assaig general (mínim 3 hores)
TARIFA 1120€/h60€/h
TARIFA 2120€/h60€/h
TARIFA 3 60€/h30€/h

TARIFA 1:

S'aplicarà amb caràcter general a:

 •  Empreses.
 • Centres educatius privats. 
 • Espectacles o activitats de caràcter privatiu o amb afany de lucre independentment de qui sigui l'organitzador.

TARIFA 2:

Aplicable a: 

 • Centre educatius públics de fora d'Alella. 
 • Escoles privades d'arts escèniques i públiques d'arts escèniques.
 • Associacions sense ànim de lucre no registrades al municipi d'Alella. 
 • També s'aplicarà a aquelles associacions sense ànim de lucre registrades al municipi d'Alella, a partir de la segona activitat realitzada en el mateix any natural (la tarifa 3 estarà limitada a una activitat a l'any natural).

En qualsevol dels casos, la tarifa 2 només es podrà aplicar en activitats de caràcter no privatiu ni amb afany de lucre.  

TARIFA 3:

Aplicable a:

 • Centres educatius públics d'Alella. 
 • Associacions sense ànim de lucre registrades al municipi d'Alella, només 1 activitat en un any natural. 

En qualsevol dels casos, la tarifa 3 només es podrà aplicar en activitats de caràcter no privatiu ni amb afany de lucre.  

 

El preu públic a pagar serà el resultant de la suma dels imports de l'ús de l'espai més el de l'assistència tècnica 1 o 2, i, si escau, més el de l'hora extra d'assistència tècnica més el de la sessió d'assaig general. 

L'assistència tècnica serà prestada al sol·licitant exclusivament per l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella.

 • Assistència tècnica 1:  (10 h: Inclou 10 hores cap de sala, 10 hores tècnic auxiliar, 2 persones d'acollida 3h/cada una, dins d'una mateixa jornada.  
 • Assistència tècnica 2:  (5 h): Inclou 5 hores cap de sala, 5 hores tècnic auxiliar, 2 persones d'acollida 3h/cada una, dins d'una mateixa jornada.

Hora extra d'assistència tècnica: inclou 1h de cap de sala, 1 h de tècnic auxiliar i 2 persones d'acollida 1 h/cada una.

Sessió d'assaig general (mínim 3 h): inclou 1 h de cap de sala i 1 hora de tècnic auxiliar. No s'acceptaran peticions de menys de 3 hores.

Aquestes tarifes no son fraccionables en minuts.

 

La Sala Carquefou

Sala Carquefou

Sala preparada per a conferències, tertúlies i activitats de mitjà format amb equipació tècnica bàsica. 

Aforament: 60 persones

Localització: Primera planta

Accés: Escales i ascensor.

Superfície: 101,34 m2

Equipació: 60 cadires, 2 taules de conferències, 6 cadires per a conferenciants, dos altaveus, micròfons sense fils, taula de so, portàtil, projector i pantalla, accés a la xarxa per cable.

Wifi: no

Lum natural: sí

 

Mesures COVID:

Aforament: 29 persones més 3 ponents. Aquest aforament pot variar segons les mesures que es dictin per controlar la pandèmia, consultar sempre abans amb l'Espai d'Arts Escèniques.

Distància de seguretat: Cadires separades i senyalitzades a 1,5 metres.

Ventilació: sistema de ventilació de renovació amb l'exterior.

Preus públics: 

Els preus públics estan regits per l'ordenança municipal de preus públics. Previ a l´ús de l'espai ha d'haver obtingut el comprovant de pagament del preu públic. 

Sala Carquefou 

Preu hora (no fraccionable en minuts)
Preu 180€
Preu 2 40€
Preu 3 Gratuït
Dins de l'horari de l'equipamentFora de l'horari de l'equipament
EmpresesPreu 1Preu 1
Centres educatius privatsPreu 1 Preu 1
Activitats de caràcter privatiu o finalitat de lucre sigui qui sigui l'organitzadorPreu 1 Preu 1
Centres educatius públics Preu 3Preu 2
Escoles privades d'arts escèniques i públiques d'arts escèniquesPreu 3Preu 2
Associacions i col·lectius sense ànim de lucrePreu 3Preu 2


Aquests preus no son fraccionables en minuts.

 

Els Bucs 

Bucs

L'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella compta amb 3 bucs d'assaig dissenyats per a la pràctica i l'experimentació musical. Són espais de petit format, insonoritzats, pensats específicament per a la pràctica de música amplificada.

Localització: Segona planta

Accés: Escales i ascensor.

Lum natural: sí

 • Buc 1: buc insonoritzat 15,90 m2 equipat amb bateria, teclat, amplificadors per a baix i guitarra, taula de mescles i 2 micròfons shure amb peus. Aforament: 5 persones.
 • Buc 2: buc insonoritzat de 9,18 m2. Aforamen màxim: 2 persones.
 • Buc 3: buc insonoritzat de 9,35 m2. Aforamen màxim: 2 persones.

 

Mesures COVID:

Aforament: 1 persona. Aquest aforament pot variar segons les mesures que es dictin per controlar la pandèmia, consultar sempre abans amb l'Espai d'Arts Escèniques.

Preus públics: 

Els preus públics estan regits per l'ordenança municipal de preus públics. Previ a l´ús de l'espai ha d'haver obtingut el comprovant de pagament del preu públic. 

Buc 1Buc 2 o 3 
Preu hora: 10€Preu hora: 6€

Aquests preus no son fraccionables en minuts.