Ajuntament d#39;Alella
Portada|Cultura i Festes|Mostra LiterÓria del Maresme
 
Mostra LiterÓria

El certamen es va crear el 1983 amb l'objectiu de promoure la creació literària entre els escolars i difondre la cultura catalana. El concurs consta d'una fase local i d'una altra comarcal. La fase local correspon organitzar-la a l'Ajuntament. En aquesta fase, el jurat local haurà d'escollir les obres que passaran a la fase comarcal. La mostra consta de sis categories, segons els grups d'edat, per a cadascuna de les modalitat de prosa i poesia:  de 6 a 8 anys, de 9 a 11, de 12 a 14, de 15 a 18, de 19 a 25 i de 26 anys en endavant. En cadascuna de les modalitats –prosa i poesia- el jurat podrà atorgar un primer i un segon premi, tot i que també podrà declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs així ho requereix.

Després d'un parentesi de tres anys, Alella recupera la convocatòria de la fase local de la Mostra Literària del Maresme. Els treballs es poden presentar fins al 27 de maig de 2024

Fitxer Acrobat-PDF de (98.29kB)

Fitxer: Mostra_Literaria_2024_Alella.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 98.29 kB

 BASES DEL CONCURS 

PARTICIPANTS

Hi poden participar tots els alellencs i alellenques o bé totes les  persones que tinguin vincles amb Alella per motius laborals o  acadèmics.

La Mostra Literària consta de sis grups de modalitat poesia i sis grups  de modalitat prosa, repartits de la manera següent:

 • Grup A: de 6 a 8 anys. 
 • Grup B: de 9 a 11 anys. 
 • Grup C: de 12 a 14 anys. 
 • Grup D: de 15 a 18 anys. 
 • Grup E: de 19 a 25 anys. 
 • Grup F: a partir de 26 anys. 

Els grups es classifiquen tenint en compte l'edat de les persones  participants el 27 de maig de 2024

OBRES CONCURSANTS

 • El tema és lliure. Els treballs han de ser individuals, escrits en català i  totalment inèdits.
 • Les persones participants només poden presentar una obra per modalitat i a un municipi.
 • Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present  convocatòria.
 • L'extensió màxima per les obres de les modalitats prosa i poesia dels  grups A, B i C és de 5 cares de DIN-A4.
 • L'extensió màxima per les  obres de les modalitats prosa i poesia dels grups D, E i F és de 15  cares de DIN-A4.
 • Els treballs han de ser escrits en Times New Roman 12 i espai entre línies 1,5 punts.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Cal enviar per correu electrònic a l'adreça alella.pliteraris@alella.cat i indicant a l'assumpte MOSTRA LITERÀRIA, els següents documents adjunts en un únic correu:

 • Document A. L'obra en un únic document en format PDF. El nom del document ha de ser OBRA MOSTRA LITERÀRIA més el títol  de l'obra, grup i modalitat (exemple: OBRA MOSTRA LITERÀRIA_
  TÍTOL_GRUPA_POESIA).

Les obres han d'especificar a l'inici del text: XLI Mostra Literària del Maresme, títol, pseudònim, data de naixement, grup i categoria. Les  obres no aniran signades amb el nom de l'autora o autor.

 • Document B. Les dades de l'autora o autor en un únic document  en format PDF, on constin: títol de l'obra, pseudònim, nom,  cognoms, data de naixement, DNI, adreça, telèfon, correu  electrònic, vincle amb Alella, grup i categoria.
 • En el cas dels grups D, E i F també cal afegir fotocòpia del DNI dins del mateix document. El nom del document ha de ser DADES MOSTRA LITERÀRIA més el títol de l'obra, grup i modalitat (exemple: DADES 
  MOSTRA LITERÀRIA_TÍTOL_GRUPA_POESIA).

TERMINI

La data límit per a la presentació de treballs és el dilluns 27 de maig de 2024. No s'admetran treballs fora de termini.

PREMIS

Hi haurà un únic treball guanyador per modalitat i grup.  Els treballs guanyadors passaran a la fase comarcal de la XL Mostra  Literària del Maresme.

Les autores i autors dels treballs premiats rebran un obsequi i un  diploma. Els obsequis dels grups A, B i C seran lots de llibres i els  dels grups D, E i F seran entrades dobles per a la programació de  tardor de l'any 2024 de l'Espai de les Arts Escèniques d'Alella. Les  entrades no seran bescanviables ni tampoc seran vàlides per a cap altra programació.

JURAT

El jurat el formaran persones vinculades al món literari i educatiu  d'Alella. 

 • Jurat de poesia: Eduard Miró Saladrigues, Pep Casas Permanyer i Margarita Montfort Romagosa
 • Jurat de prosa: Carles Pérez Sànchez, Rosa Casas Culla i Paulina Rubio Escuder

El jurat podrà declarar desert qualsevol premi. Qualsevol imprevist el resoldrà la Regidoria de Cultura.

VEREDICTE

El veredicte inapel·lable es farà públic a l'acte de lliurament que tindrà lloc diumenge 30 de juny de 2024 a les 12h