Publicat el 5 d'agost de 201405.08.2014
Les fotos són propietat de l'AJUNTAMENT D'ALELLA i cal citar l'autoria en el que cas que es faci ús d'elles i demanar permís per poder-les difondre.