Publicat el 12 de juliol de 201812.07.2018
Primer concert. 11 de juliol de 2018