Publicat el 18 de març de 202418.03.2024
Entitats 1

L'Ajuntament obre aquest mes de març les convocatòries de subvencions de caràcter ordinari i extraordinari per a les entitats d'Alella.  Poden optar a les subvencions les entitats  que exerceixin activitats sense finalitat econòmica o lucrativa, i que figurin inscrites en el Registre Municipal de les Associacions i Col·lectius d'Alella. 

Enguany, i com a novetat, s'introdueixen nous requisits: per ser-ne beneficiari caldrà assistir com a mínim a una de les formacions del pla anual de formació a entitats de l'Ajuntament i complir el Reglament del Registre Municipal de les Associacions i Col·lectius d'Alella. S'avança al 30 de setembre el termini de presentació de les justificacions de les subvencions ordinàries i extraordinàries. 

Com en exercicis anteriors, s'ha establert una línia de subvencions específica per a les entitats de caràcter social i una altra per a les subvencions a la resta d'entitats. El termini per presentar les sol·licituds per a subvencions de caràcter ordinari es de l'25 de març a l'11 d'abril el termini per a les subvencions de caràcter extraordinari finalitza el 30 de juny.

Bases de la convocatòria 

Més informació sobre el tràmit i la documentació requerida:

Sol·licitud de subvencions ordinàries

Sol·licitud de subvencions extraordinàries