Publicat el 4 de març de 202304.03.2023
Colla de gegants

L'Ajuntament ha obert aquest mes de març les convocatòries de subvencions de caràcter ordinari i extraordinari per a les entitats d'Alella. Poden optar a les subvencions les entitats, associacions i organismes públics o privats, sense ànim de lucre, legalment constituïdes dins de l’àmbit del terme municipal.

Com en exercicis anteriors, s'ha establert una línia de subvencions específica per a les entitats de caràcter social, en la qual la valoració i el control de la justificació es fa des de l’àrea de Serveis a les Persones. Les subvencions a la resta d'entitats es gestiona a través de la Regidoria de Participació. El termini per presentar les sol·licituds per a subvencions de caràcter ordinari es de l'1 al 23 de març i el termini per a les subvencions de caràcter extraordinari finalitza el 30 de setembre.

Bases de la convocatòria 

Més informació sobre el tràmit i la documentació requerida:

Sol·licitud de subvencions ordinàries

Sol·licitud de subvencions extraordinàries