Quč és?

La ciutadania d'Alella té dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matčria de la seva competčncia o a demanar aclariments sobre les actuacions municipals.

Com és el procediment?

  • La petició s'ha de formular per qualsevol mitjŕ escrit, tramčs al registre d'entrada general de l'Ajuntament, sempre que permeti acreditar la identitat de la persona peticionŕria i l'objecte de la petició.
  • L'Ajuntament respondrŕ totes les peticions i aclariments en un termini mŕxim de tres mesos, reservant-se per a casos excepcionals previstos per llei la seva inadmissibilitat, la qual es notificarŕ a la persona peticionŕria en els quaranta-cinc dies hŕbils següents al de la presentació de l'escrit de petició.