Què són?

Són els espais formals de participació ciutadana, tenen l'objectiu que la ciutadania pugui indicir en temàtiques més concretes que influeixen a la vida de poble.