Publicat el 21 de maig de 202121.05.2021
Ajuntament

L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per a l'aprovació de l'Ordenança de Civisme, que ha de regular la convivència i l'ús de l'espai públic. Aquest nou marc normatiu és l'eina que ha de concretar les conductes i comportaments inadequats en els espais públics, que fins ara no es trobaven tipificats, per tal de millorar la convivència ciutadana a la via pública. Així mateix, permetrà recollir en un únic text normatiu la diversitat d'ordenances que fins ara regulen de forma parcial aquests comportaments. L'Ordenança de Civisme també ha de clarificar les obligacions de la ciutadania i les característiques de cada procediment, objectivant i simplificant el règim d'intervenció administrativa.

Objectius de la norma
L'objectiu d'aquesta norma és regular l'activitat de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupa principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic, o que transcendeix l’àmbit estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments, per tal d'aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana, determinant mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida de la ciutadania del poble. 

D'acord amb el marc normatiu que regula la participació ciutadana en l'elaboració i la revisió de normes i reglaments, l'Ajuntament ha obert un procés de consulta per tal de recollir les opinions de la ciutadania i organitzacions en referència a aquesta nova ordenança.

La consulta prèvia és oberta del 21 de maig al 4 de juny, ambdós inclosos, a través d'aquest FORMULARI

Sessió informativa i aportacions a la plataforma Decidim

Un cop finalitzada la consulta prèvia, l'Ajuntament té previst realitzar un procés de participació perquè la ciutadania pugui fer aportacions i suggeriments a la nova ordenança a través de la plataforma Decidim. Aquest procés arrencarà el dimarts 8 de juny amb una sessió informativa en què l'Alcalde, Marc Almendro, exposarà les línies bàsiques d'aquesta norma, l'estructura, les novetats i els motius que impulsen a la seva aprovació.

La sessió es farà a les 19h a través en format virtual, a través de la plataforma ZOOM, i és oberta a tota la ciutadania. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia en aquest FORMULARI,  del 31 de maig al 7 de juny. En funció del nombre de persones apuntades, i per tal de garantir el bon desenvolupament de la sessió, s'ha previst la possibilitat d'organitzar una segona sessió informativa. 

A partir d'aquí, la ciutadania tindrà oportunitat d'aclarir dubtes i fer propostes i suggeriments durant el procés que s'obrirà a la plataforma Decidim del 8 al 30 de juny