Ajuntament d#39;Alella
Portada|Educaciˇ|Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament del Baix Maresme
 

Centre de recursos pedagògics (CRP)
Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP)
Centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA)
Equip de llengua, interculturalitat i cohesió social (ECIC)

Adreça: Escola La Serreta. Carrer La Vinya, 47-51 (Alella)
A/e: se-baixmaresme@xtec.ca
Tel: 93 554 56 40
Web: www.xtec.net/se-baixmaresme