Ajuntament d#39;Alella
Portada|Educaciˇ|Programa d'atenciˇ psicopedag˛gica municipal
 

Què és el programa d'atenció psicopedagògica municipal?

Les accions del programa d'atenció psicopedagògica municipal s'adrecen als alumnes dels centres públics del municipi fins a 16 anys, a les seves famílies, si s'escau, i als equips docents. També es col·labora amb les regidories d'Educació i de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de forma prioritària, i amb aquelles àrees que el seu abast comunitari pugui abarcar.

El programa inclou:

 • La prevenció i l'atenció psicopedagògica en el desenvolupament i l'aprenentatge dels alumnes fins a 16 anys dels centres escolars públics del municipi, i si s'escau, a les seves famílies, professors i educadors, així com l'assessorament, suport i formació.
 • L'assessorament i l'orientació a la regidoria d'Educació principalment, i a la de Serveis a les Persones, en la realització de programes preventius de caire comunitari relacionats amb temes educatius, formatius i d'orientació a nivell  transversal.


Els objectius que s'estableixen són:

 • Complementar l'acció que ofereixen als centres escolars d'Alella tant el Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç (CDIAP) del Departament de Benestar i Família a la Llar d'infants municipal Els Pinyons, com l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Detectar i diagnosticar situacions de risc i dificultats d'aprenentatge, emocionals o de comportament.
 • Donar suport i assessorament a mestres i tutors.
 • Orientar i assessorar famílies. 
 • Proposar derivacions de tractaments psicoterapèutics o instrumentals.
 • Donar suport en la programació, implementació i dinamització de projectes d'abast comunitari.
 • Coordinar les accions que es desprenen de la regidoria d'Educació, tenint en compte el coneixement de la realitat dels centres.
 • Contribuir en el treball en xarxa intermunicipal en el casos que es requereixi


L'acció psicopedagògica contempla principalment aquestes dues línies d'intervenció:

 • Al centre, amb l'alumne i/o la seva família i amb l'equip docent :

  • Identificació de necessitats educatives especials
  • Assessorament i col·laboració en la detecció i prevenció de problemes d'aprenentatge
  • Seguiment d'estudiants i processos educatius
  • Elaboració i seguiment d'informesSuport i orientació a mestres i educadors
  •  I les tasques que es considerin pertinents en cada etapa educativa
 •  Amb les regidories d'Educació i  de Serveis a les Persones de l'Ajuntament
 • Col·laboració en la planificació i el desenvolupament d'activitats de les diferents etapes educatives
 • Detecció de necessitats educatives en clau municipal per tenir en compte en la planificació educativa
 • Seguiment d’ítems i indicadors que afavoreixin el desenvolupament de les polítiques educatives local
 • Proposta de temes educatius d'interès per a la comunitat educativa
 • Avaluació de l'impacte de les intervencions dutes a terme


Per contactar amb el servei psicopedagògic municipal podeu contactar amb la regidoria d'educació o a través de les direccions dels centres educatius del municipi:

Plaça de l'Ajuntament, 1 08328 Alella
Tel. 93 555 23 39 ext. 104
educacio@alella.cat