Alternativa per Alella-CUP
 • Per a Alternativa per Alella-CUP, l'urbanisme e's l'eina pu'blica de gestió i ordenació del territori des d'una perspectiva global i integradora. L'atomització de l'antiga àrea de Sostenibilitat en tres regidories (Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient) contradiu aquests principis i dificulta l'assoliment d'objectius satisfactoris.
  L'urbanisme ha d'estar netament al servei del bé comú i ha de ser respectuo's amb el medi, el paisatge i les persones que hi viuen. Ha de ser, també, un instrument obert a la ciutadania i a la participació dels agents socials de caràcter popular, en contraposició als interessos dels especuladors. A me's, en el cas d'Alella, l'urbanisme ha d'integrar l'activitat agrària i ha de ser especialment sensible al patrimoni històric i arquitectònic.
  En aquest sentit, des d'Alternativa per Alella advoquem per la constitució amb caràcter urgent de les comissions de Patrimoni i de Seguiment previstes al POUM, així com per desplegar els plans parcials de protecció del paisatge i de gestió del sòl agri'cola. Complementàriament, hem impulsat la creació d'un banc de terres per recuperar els conreus i defensem que cal actualitzar i integrar l'Agenda 21 dins de les poli'tiques d'urbanisme com a vector de la lluita contra el canvi climàtic a nivell local.
  Pel que fa a les actuacions concretes, seguim atentament la tramitació de llicències i expedients urbani'stics. Fruit d'aquesta supervisió, hem presentat diversos plecs d'al·legacions als projectes de la Serreta-El Pla, la Biblioteca i cal Governador. El nostre esperit e's tothora constructiu, amb l'ànim de formular reflexions i d'oferir solucions que ens acostin me's al poble que volem per al futur, tot i que no sempre rebem resposta per part del Govern.
  A la Serreta, per exemple, vam reivindicar el lideratge pu'blic de l'actuació (a trave's del sistema de cooperació previst al POUM), vam denunciar les greus mancances de l'estudi econòmic i financer presentat per la promotora i vam detectar que el pla parcial aprovat pel Govern contenia 24 habitatges socials menys que els consignats a la memòria social del POUM. A la zona esportiva del Pla reclamen que s'hi faci una planificació estratègica que tingui en compte les necessitats territorials del Baix Maresme, amb la idea d'incrementar la rendibilitat social de les instal·lacions i de mancomunar-ne l'ús.
  ...
  (continuarà al proper Full)