Publicat el 9 de desembre de 201909.12.2019
  • Assoliment: 50%Grau d'assoliment
  • 2021: 
    En execució
  • Accions 2021
    Diputació ha concedit ajut tècnic per redactar aquest estudi.
  • 2022: 
    Pendent d'iniciació