Publicat el 9 de desembre de 201909.12.2019
 • Assoliment: 0%Grau d'assoliment
 • 2020: 
  Posposat
 • 2021: 
  Posposat
 • Accions 2021
  En negociació amb empresa habitatge social (hàbitat 3) per realitzar l'actuació.
 • 2022: 
  Posposat
 • 2023: 
  Desestimat
 • Accions 2023

  Aquest projecte ha estat desestimat i s'ha fet una modificació del POUM segons la qual es trasllada l'edificabilitat de l'espai lliure del carrer Gurri, al Rost, a la Fàbrica de Pintures. El POUM qualifica el subàmbit del carrer Gurri com a espai lliure públic sense preveure cap mecanisme de gestió per a l'obtenció dels sòls. La titularitat del carrer Gurri és privada i l'Ajuntament no pot fer front a la inversió que l'expropiació i la posterior urbanització, per aquest motiu s'ha optat per traslladar l'edificabilitat al costat de la Fàbrica de Pintures, on es preveia la construcció de 12 habitatges dotacionals, però no s'ha aconseguit la viabilitat financera per dur-los a terme durant aquests anys. Aquesta modificació no afecta la zona verda i l'edifici de la Fàbrica de Pintures. La modificació es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, Alella Primer PSC i Primàries Alella i l'abstenció de Per Alella Junts-CM i PP.

  Més informació en aquest enllaç