Publicat el 9 de desembre de 201909.12.2019
  • Assoliment: 0%Grau d'assoliment
  • 2020: 
    Posposat
  • 2021: 
    Posposat
  • Accions 2021
    En negociació amb empresa habitatge social (hàbitat 3) per realitzar l'actuació.