Publicat el 25 de novembre de 201925.11.2019
  • Assoliment: 50%Grau d'assoliment
  • 2021: 
    En execució
  • Accions 2021
    S'han pagat com a capítol 2 del pressupost aquest any 2021, per al 2022 es faran bases de subvencions.
  • 2022: 
    Pendent d'iniciació