Publicat el 25 de novembre de 201925.11.2019
 • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
 • 2019: 
  En execució
 • 2020: 
  En execució
 • 2021: 
  En execució
 • Accions 2021
  S'ha creat un grup de treball de la Festa Major a partir de les persones que formaven part de la comissió de festes i persones a títol individual, per tal de dissenyar de manera conjunta i més participativa la Festa Major
 • 2022: 
  Realitzat
 • Accions 2022
  Per mitjà de la coordinadora de Festes s'està treballant amb les escoles la identitat de la Festa.