• "Convergència i compromís"

    Tots d'acord. Que els pressupostos municipals -2015- s'aprovin íntegrament per tots els grups no passa cada dia. És clar que aquest fet extraordinari significa aparcar durant un temps els projectes més específics de cada programa polític. A CDC tenim la convicció que avui el millor no és allò que cadascú defensa per separat, sinó l'objectiu compartit, el comú denominador. Sense renunciar a res. I això és el que s'ha aconseguit amb els pressupostos: posar-nos d'acord en el que és fonamental. El 2015 Alella es governarà en base als següents principis: 1) cap despesa supèrflua; 2) major i més eficient funció social de la despesa; 3) inversions justificades i proporcionades a la nostra capacitat financera; 4) actuació intensiva en la promoció d'Alella; 5) menor pressió fiscal; i finalment i no menys important 6) gestionar sense concessions partidistes, fins el punt, i ho subratllem, que ens hem posat d'acord fins i tot en quines seran les obres electorals” de cara el proper 25 de maig! Sí, ho han llegit bé, ens referim a aquella despesa pública de final de cada mandat que busca sobretot el vot que podria decidir les eleccions. Doncs també aquí hi ha hagut acord, de forma que hem neutralitzat l'habitual ús partidista de l'Ajuntament. I el compromís de CDC és projectar-ho a l'any 2016, passi el que passi a les properes eleccions. 2015 i 2016 són segurament els anys més decisius de la història de Catalunya dels darrers tres segles, i l'acció municipal n’és un reflex.

    Que hi hagi hagut total acord en el pressupost 2015 i que el del 2014 es liquidi sense cap desviació significativa i sense necessitat d'haver hagut de recórrer a cap crèdit extraordinari no és resultat de la casualitat. L'atzar aquí no hi intervé, ens poden ben creure.