Les unitats de voluntaris de l'ADF tenen la finalitat d'estimular la participació directa en la prevenció i extinció d'incendis forestals.

ADF AlellaADF Alella
Avinguda de Sant Josep de Calassanç, 25 08328 Alella
A/e: adf.alella@terra.com

Facebook