Les unitats de voluntaris de l'ADF tenen la finalitat d'estimular la participació directa en la prevenció i extinció d'incendis forestals.

ADF Alella

Relleu al capdavant de l'ADF
L'Assemblea general ordinària de l'ADF Alella, celebrada el 29 de maig de 2022, va aprovar la renovació dels càrrecs de la junta directiva de l'entitat. Màrius Vila substitueix Josep Ballester com a president de l'ADF. Joel Barba i Àngel Lorente, ocupen els càrrecs de vicepresident i secretari, respectivament, i Andreu Soriano es manté com a tresorer.  A la reunió es va presentar l'informe de les activitats realitzades el darrer any i les actuacions previstes l'any 2022. També es van aprovar els comptes de l'entitat dels exercicis 2021 i 2022.

Avinguda de Sant Josep de Calassanç, 25 08328 Alella
A/e: adfalella313@gmail.com

Tel. 673615890

Facebook 

https://www.instagram.com/adfalella/

https://twitter.com/ADFAlella