Publicat el 10 de març de 202310.03.2023
Pisos dels mestres

La Junta de Govern Local va aprovar el 2 de març la llista provisional de persones admeses i excloses per participar al procés d'adjudicació de tres habitatges de lloguer social promoguts per l'Ajuntament a l'avinguda Ferran Fabra, 3, a l'edifici conegut popularment com "les cases dels mestres".  Segons les bases de la convocatòria, aquesta nova promoció d'habitatges socials està destinada a famílies nombroses o monoparentals amb dos o més descendents a càrrec, amb ingressos moderats.

S'han presentat un total de 12 sol·licituds, 5 de les quals han estat admeses, i 7 excloses per manca de documentació o per no reunir els requisits de la convocatòria. Del 8 al 23 de març es poden presentar reclamacions a les llistes provisionals.

Podeu consultar les llistes en aquest enllaç