Publicat el 14 de juny de 202214.06.2022
Ajuntament

L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per a l'aprovació d'una Ordenança de l'Aigua d'Alella, amb l'objectiu de detallar en quines obres d'edificació seria necessari construir un sistema de reutilització de l'aigua de pluja i/o aigües grises per tal de reduir el consum d'aigua potable. Vistos els efectes del canvi climàtic a la conca mediterrània i la tipologia unifamiliar dominant a Alella amb jardí privat i piscina privada és necessari reduir el consum d'aigua potable en les noves edificacions.

En l'actualitat no existeix cap normativa estatal ni autonòmica que obligui a la instal·lació sistema de reutilització de l'aigua de pluja i/o aigües grises per a noves construccions. Mitjançant aquesta norma es pretén resoldre la manca d'una normativa que reguli la reducció del consum d'aigua i en permeti l'aprofitament d'aigua de pluja i d'aigües grises.

Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'Ordenança de l'Aigua, es duu a terme una consulta pública, amb l'objectiu de recollir l'opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i sobre els següent aspectes.

La consulta prèvia és oberta del 13 al 27 de juny de 2022, ambdós inclosos, a través d'aquest FORMULARI

Consulteu l'informe tècnic de la consulta prèvia