Publicat el 3 de juny de 202203.06.2022
Jutjat de Pau

El Ple del 26 de maig va triar per unanimitat la candidatura presentada per Rosa Moraleda Vila per ocupar la plaça de Jutgessa de Pau titular, per un període de quatre anys, en substitució de Josep Sala Fores, que va renunciar al càrrec el mes de febrer. Moraleda era Jutgessa de Pau suplent des de 2016 i la seva candidatura ha estat la millor valorada entre les dues que s'han presentat. Durant la sessió, l'alcalde d'Alella, Marc Almendro, va agrair en nom de l'Ajuntament la feina feta per Josep Sala durant els anys que ha ocupat la plaça de Jutge de Pau titular i va felicitar i encorajar la nova Jutgessa per la tasca que haurà d'afrontar a partir d'ara.

La figura del Jutge o Jutgessa de Pau és elegida pel Ple de l'Ajuntament i nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys (Reglament dels jutges de pau - Annex III). Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils). No fa falta ser llicenciat en dret.

Igualment, els jutges de pau són competents, per delegació del Jutge Encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil, i així, practiquen les inscripcions corresponents als llibres I a III (sobre naixements, matrimonis i defuncions), s'exclouen les relatives al llibre IV (tuteles) de les quals en són competents. De la mateixa manera, emeten els certificats acreditatius referits al seu àmbit de competència.

Més informació en aquest enllaç

Moció de suport als Jutjats de Pau

El Ple també va aprovar una moció presentada per JxCAT, a la qual també es van afegir com a proponent ERC+SxA i Gd'A, en defensa dels jutjats de pau i en contra del que preveu l'actual projecte de llei orgànica d'eficiència organitzativa del servei públic de Justícia, que s'està tramitant en el Congrés dels Diputats, i que preveu l'eliminació dels Jutjats de Pau. La moció es va aprovar amb els vots de JxCAT, ERC+SxA, Gd'A, AA-CUP, l'abstenció d'AP-PSC i el vot en contra de Cs. 

A la moció s'acorda:

PRIMER.- Rebutjar l'eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en els municipis per la important tasca activa de mediació que exerceixen.

SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa administració de justícia.

TERCER.- Reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l'ajuntament de la tasca que realitzen els Jutjats de Pau i identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del municipi.

QUART.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l'eliminació dels jutjats de pau d'aquest projecte de llei.

CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació Provincial, així com fer-ne trasllat al jutjat de pau del municipi.