Publicat el 17 de gener de 202217.01.2022
Batuda 22 de gener

La Societat de Caçadors comunica que el proper dissabte 22 de gener té previst realitzar una batuda de senglars a la zona nord-oest del terme municipal, entre els barris de Can Comulada i Mas Coll i la carena que limita amb Tiana i les vinyes del Turó del Galzeran. Inclou l’àmbit del torrent del Fonoll i Pi Bord, de les fonts (Esquerda, Eucaliptus, Safareig i Sarau), i la zona forestal compresa entre els nuclis de Can Comulada i Mas Coll (Can Pufarré – Ginestells).

 L'inici de la batuda serà a les 7:30 i es preveu que duri fins les 15 hores

RECOMANACIONS:

Què podem fer a l'àmbit privat?

  • No apropar-se mai a un porc senglar, perquè podrien respondre de forma violenta.
  • No donar mai menjar als senglars ni a cap altre animal salvatge, ni deixar al seu abast els aliments de les vostres mascotes. Resulta contraproduent perquè s'alteren les seves pautes de comportament natural i instintiu i poden generar situacions de risc en tenir reaccions imprevisibles i perilloses.
  • Llençar sempre la brossa als contenidors i tapar-los correctament després d'abocar-hi els residus.
  • Instal·lar tanques als horts i jardins per evitar l'accés dels porcs senglars.
  • Quan circuleu pels camins i zones forestals extremeu les precaucions per tal d'evitar possibles accidents. Cal moderar la velocitat i circular exclusivament per les vies destinades a la circulació motoritzada.
  • Evitar tenir plantes bulboses a l'abast dels senglars. Són comunes en la seva alimentació.

Què fer durant les batudes?

  • Cal respectar en tot moment la senyalització que la Societat de Caçadors instal·la als camins i pistes forestals (inicis, creuaments i finals) que donin accés a la zona de les batudes i en els quals s'alerta de la realització de les batudes.
  • Evitar la zona de caça marcada durant la realització de batudes, pel risc que representa.
  • S'ha d'evitar abandonar els camins principals quan es realitzen activitats cinegètiques.
  • Quan es realitzen les batudes de senglars, els caçadors han de respectar sempre una distància mínima de 100 metres dels habitatges, i sempre col·locats d'esquenes a les àrees habitades. En el cas de caça menor, la distància mínima de seguretat es redueix a 50 metres degut que usen armes de perdigons.