Publicat el 28 de juny de 202128.06.2021
Gos pici-caca

Dins de les campanyes de prevenció i control que realitza la Policia Local de forma periòdica, del 28 de juny a l'11 de juliol es durà a terme una actuació adreçada al control i vigilància del compliment de l'Ordenança Municipal sobre Tinença d'Animals a la via pública. Els controls se centraran especialment en els principals requeriments d'aquesta normativa aprovada l'any 2019: la recollida de defecacions, portar una ampolla d'aigua per netejar els orins, dur lligat el gos i tenir-lo xipat i censat al cens municipal d'animals. 

Segons la normativa aprovada es consideren infraccions lleus:

  •  No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s'hagin d'identificar d'acord amb la normativa, o incomplir els requisits establerts per la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
  • No tenir inscrits en el Registre censal del municipi els animals que s'han de registrar obligatòriament.
  • No portar els gossos lligats a la via pública d'acord amb les normes de conducció i subjecció establertes en aquesta ordenança o sense observar les obligacions de vigilància i seguretat establertes.
  • L’ús de corretges extensibles en gossos de més de 15 Kg o obstaculitzant la circulació de les persones vianants.
  • No retirar les deposicions dels animals de l'espai públic, així com l'incompliment de l'establert a l'article 33 d'aquesta ordenança.
  • No diluir amb aigua les miccions que realitzin els animals.

L'incompliment d'aquests requeriments pot ser sancionat amb multes que oscil·len entre els 60 i els 400 euros.

Aquí teniu els punt més rellevants de l'ordenança. 

Cens·  És obligatori registrar els gossos, gats i fures al cens municipal en el termini indicat per l'Ordenança (màxim tres mesos a comptar des de la seva data d'adquisició). 

 

 

 

· Gos lligat A les vies i espais públics en general, tots els gossos han d'anar lligats, excepte en les zones destinades al seu esbarjo. També han d'anar lligats en camins de la perifèria del nucli urbà on puguin circular-hi vehicles, bicicletes o amb una elevada freqüentació de vianants, per evitar riscos.

 

 

 

 

 

Gos perillós·  Els gossos de races potencialment perilloses han d'anar sempre lligats i portar un morrió adequat a la seva raça, inclús en les àrees d'esbarjo per a gossos. La persona que els condueix ha de dur sempre a sobre la corresponent llicència municipal administrativa.

 

 

 

 

 

Animals acompanyats·  Cal tenir cura que els animals, ni sols ni acompanyats, no molestin al veïnat inclús en hores diürnes. No deixis l'animal desatès en espais oberts (patis, balcons, terrasses...) per evitar que puguin afectar amb les seves deposicions i orins el veïnat o la via pública.

 

 
 
 
 
 
 
 

Gossos parc infantil·  No es permet l'accés d'animals als parcs infantils. Fer ús de les àrees d'esbarjo per a gossos que hi ha al municipi (a La Serreta, al costat de giratori de Can Sans i a Can Sors).

 

 

 

 

 

  

 
Gos pici-caca·  S'han de recollir sempre els excrements i diluir amb aigua les miccions dels animals per mantenir net l'espai públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallines·  En cas de tinença i cria d'animals per l'autoconsum (aus de corral, conills...) en domicilis particulars, cal comunicació prèvia a l'Ajuntament.

 

 

 

 

Animals de carrer·  No es permet alimentar animals salvatges ni rodamóns (coloms, porcs senglars, gats de carrer...) a la via pública o a les zones privades exteriors, exceptuant les persones autoritzades per l'Ajuntament.

 

 

 

 

 

 

Més informació en aquest enllaç