Publicat el 10 de desembre de 202010.12.2020
Ajuntament

L'Ajuntament ha iniciat el procés d'actualització del Reglament del Consell Escolar Municipal (CEM) aprovat pel Ple municipal l'octubre de 2010. Durant aquests deu anys s'han produït canvis tant pel que fa a la realitat educativa del municipi com a les lleis i els instruments que afecten a aquest àmbit. Amb la voluntat de millorar-lo i posar-lo al dia, es planteja la revisió del Reglament que regula aquest consell, que és el màxim òrgan de representació de la comunitat educativa del municipi.

D'acord amb el marc normatiu de participació ciutadana en l'elaboració i la revisió de normes i reglaments, l'Ajuntament promou una consulta pública prèvia a l'adaptació i modificació del Reglament del CEM.

L'objectiu de la consulta pública és recollir l'opinió de la ciutadania i les entitats més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:
 

 • El nom
 • Les necessitats que volem resoldre
 •  Els objectius

Les aportacions es poden fer del 14 al 28 de desembre, ambdós inclosos,  a través d'aquest FORMULARI

L'adaptació de la norma planteja els següents objectius:

 • Mantenir un corrent d'informació, estudi i diàleg entre l'administració municipal i els diferents sectors de la comunitat educativa sobre planificació d'actuacions i problemàtica general que afecta els centres educatius del municipi.
 • Establir i garantir un marc de participació i aportació de la comunitat educativa en les actuacions i els àmbits que afecten l'educació en el municipi.
 • Fomentar la relació i la col·laboració entre el municipi i la comunitat educativa per aconseguir objectius compartits des de la cooperació i la corresponsabilitat.
 • Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en el camp educatiu del poble:
  • Estudi de la problemàtica escolar i possibles solucions.
  • Promoure el debat i incentivar projectes d'activitats conjuntes entre els seus membres.
  • Compartir formació dins de la comunitat educativa,
  •  Afavorir el coneixement i el seguiment dels projectes educatius.
  • Crear un canal de comunicació, coordinació i col·laboració entre tots els sectors en l'organització d'actuacions de caràcter municipal i/o dels propis centres,facilitant la deliberació i l'intercanvi d'experiències entre els seus membres.
  •  Fomentar les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa, la renovació pedagògica i d'acord amb els principis d'escola activa per avançar cap a una escola democràtica, crítica, lliure i no discriminatòria, basada en la igualtat, responsabilitat i la tolerància.
  • Vetllar pel dret a l'educació de qualitat per a tothom per afavorir la cohesió social i garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones.
  • Fomentar l'educació per a la sostenibilitat com a eina de corresponsabilitat ambiental t envers les generacions futures.