Publicat el 3 d'abril de 202003.04.2020
Guia Joves Confinats

La Direcció General de Joventut de la Generalitat ha públicat dues guies amb consells pràctics perquè les persones joves i els professionals que treballen a l'àmbit de joventut puguin gestionar el confinament amb equilibri emocional. Aquests recursos s'afegeixen al consultori psicològic que funciona des de fa uns dies. 

Guia per al jovent

La guia  "Com trobar-hi sentit. Consells pràtics per ajoves durant el confinament"  té  l'objectiu de donar pautes i consells al jovent per ajudar-lo a a omplir de sentit vital i utilitat personal la situació de confinament i que, més enllà del cop en els aspectes socioeconòmics, també impacten en la salut mental de la gent jove.

La guia proposa als joves que segueixin tres fases evolutives. En primer lloc, que identifiquin els sentiments i les emocions que els produeix la reclusió domiciliar per, així, poder entendre què els passa. En segon lloc, la guia proposa fer un exercici per generar benestar i emocions positives amb els demés -família i amistats. Finalment, el recurs proposa diferents idees perquè les persones joves creïn amb les seves habilitats (musicals, artístiques), comparteixin interessos culturals (cinema, literatura), es comuniquin amb els amics i amigues, participin a la comunitat (fent material sanitari, ajudant algun veí o veïna) i que s'expressin amb autenticitat i sense deixar de banda la seva identitat personal.

Guia per a professionals 

A més de la guia adreçada directament al jovent, també s'ha editat una altra guia adreçada a professional. La guia  “Com trobar-hi sentit. Consells pràctics per a professionals que treballen amb joves durant el confinament” editada per la Direcció General de Joventut (DGJ) amb consells pràctics, idees i recursos perquè els i les professionals de joventut puguin acompanyar les persones joves en aquest moment de confinament i mantenir l'equilibri emocional, l’ànim de superació i l'esperit cooperatiu.

La guia, elaborada en col·laboració amb l'entitat Salut i Educació Emocional, pretén ajudar a trencar l'aïllament en què es puguin trobar les persones joves i enviar un missatge de que no estan soles. Ofereix també recursos per detectar les emocions, entendre què passa i gestionar-les. Tot plegat per intentar aprofitar aquesta situació per aprendre, per conèixer-se més i, per què no, positivitzar la situació.

Des de Joventut es farà arribar aquesta guia als professionals de joventut que treballen als ens locals, a les oficines joves i als punts d'informació juvenil, així com a les associacions juvenils i entitats de serveis a la joventut inscrites al cens de la DGJ, incloses les més de 700 entitats d'educació en el lleure que hi ha a Catalunya. I estarà disponible a la web E-Joventut, l'espai virtual de recursos per a professionals de joventut.

Consultori psicològic 

Aquests dos recursos d'acompanyament emocional que la Direcció General de Joventut  ha posat a disposició de la joventut catalana i dels professionals se sumen al consultori psicològic en línia que Joventut va obrir la setmana passada al web Confinats.cat.

FONT: Generalitat de Catalunya