Publicat el 9 de desembre de 201909.12.2019
 • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
 • 2021: 
  Realitzat abans del termini previst
 • Accions 2021
  S'han dut a terme dues reunions tècniques entre Parc i Consorci per planificar actuacions de foment de la biodiversitat i de seguiment d'espècies d'interès. Igualment s'ha participat en la redacció del Pla Director del Verd Urbà per incloure-hi criteris de biodiversitat i gestió sostenible del verd. Alhora, s'han proposat criteris ambientals en nous projectes urbanístics (La Miralda) o en actuacions en zones verdes o relatives a la millora de l'accessibilitat o la mobilitat (Guilleries), entre d'altres
 • 2022: 
  En execució
 • Accions 2022
  Cartell de flora i fauna instal·lat pel Parc, participació a la Setmana de la Natura amb diverses activitats (temàtica ornitologia), col·laboració amb Biblioteca per tallers sobre biodiversitat. Durant les properes setmanes es plantaran uns 150 arbres al municipi i es preveu fer una activitat d'educació ambiental tant a les escoles com a la plantada ciutadana
 • 2023: 
  Realitzat
 • Accions 2023
  participació a la Setmana de la Natura amb diverses activitats (temàtica ornitologia), col·laboració amb Biblioteca per tallers sobre biodiversitat. S'han plantat prop d'un centenar d'arbres a diferents espais.