Publicat el 8 de gener de 201908.01.2019
Es poden beneficiar menors de 36 anys empadronats a Alella que paguin rendes mensuals de lloguer de fins a 900€.

Panoràmica AlellaL'Ajuntament ha modificat les bases dels ajuts al lloguer per a joves per tal que puguin ser més efectives. Així, per tal que el jovent pugui beneficiar-se d'aquest ajuts, ja no caldrà que el pis que lloga formi part de la borsa de lloguer d'habitatge del Consell Comarcal del Maresme —com fins ara— sinó que podran accedir els joves menors de 36 anys, empadronats a Alella, i que formalitzin un contracte de lloguer durant aquest any amb una renda mensual d'arrendament de fins a 900€. Per poder accedir a aquests ajuts, que equivalen a una mensualitat del primer mes de lloguer, cal tenir uns ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM (22.365,42€),  quan el sol·licitant és un sol membre de la unitat familiar,  i caldrà afegir un IPREM (7.455,14€) més per cada membre addicional. 

Les sol·licituds es poden presentar, amb l'instància i la documentació corresponent, a partir del 15 de gener, presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a través d'Internet, des de la pàgina www.alella.cat/tramitsLínia d'ajuts a propietaris/àries 

Les bases mantenen també una línia d'ajuts per afavorir que es posin al mercat de lloguer habitatges que estan desocupats. Són ajuts d'un màxim de 1.000€ destinats a fer la posada a punt dels habitatges: fer arranjaments o petites reformes, tramitar la cèdula d'habitabilitat, el certificat d'eficiència energètica i l'alta dels subministraments. A canvi, els propietaris s'han de comprometre a mantenir el pis durant un termini mínim de tres anys a la borsa de lloguer del Consell Comarcal.