Publicat el 9 de maig de 202409.05.2024
Fontcalda

L'Ajuntament va enllestir a inicis de maig les obres de millora de l'accessibilitat al barri de l'Eixample, amb l'adequació i senyalització de passos adaptats per a vianants en diferents carrers. En concret s'han adequat 16 passos de vianants als situats als encreuaments dels carrers Pau Vila, Creu de Pedra, Santa Gemma, Cervantes, Espígol i Londres i a la rambla de la Fontcalda. Les obres van ser adjudicades a l'empresa Joval SL per un import de 36.784 euros.

Pavimentació de la Fontcalda
En paral·lel a la millora dels accessos, s'han realitzat obres de pavimentació a la rambla de la Fontcalda, entre els carrers Homs i Santa Gemma, i s'han instal·lat dos coixins berlinesos per afavorir la reducció de velocitat i millorar la seguretat al carrer. 

Les obres han tingut un cost de 64.000 euros i són les primeres que s'executen a partir de l'adhesió de l'Ajuntament a l'acord d'obres d'asfaltatge promogut per l'Associació Catalana de Municipis que possibilita la contractació de forma agregada de diferents actuacions que es puguin realitzar als municipis adherits.

La compra agregada, que ja ha estat utilitzada per l'Ajuntament per a l'adquisició de material informàtic i altres serveis, facilita els tràmits de contractació, agilitza el subministrament i abarateix els costos, ja que es fan adjudicacions per un import molt elevat. Aquest nou acord marc inclou tres tipus d'actuació: treballs d'asfaltatge i pavimentació de vies públiques municipals; treballs de pintura per a la senyalització viària horitzontal i vertical; i el subministrament, instal·lació i manteniment de pantalles informatives LED viàries.