Publicat el 15 de març de 202415.03.2024
Crema rostolls

Des del 15 de març al 15 d'octubre no es pot encendre foc en terreny forestal, poblats o no per espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, entra en vigor en un dels anys més complicats pels efectes de la sequera, una de les més intenses i extenses del darrer segle.

La vegetació es troba en una situació límit de decaïment. Els boscos estan rebent un fort impacte (sequera, perforadors, pedregades, els últims grans incendis) i, des de fa anys, s'observa mortalitat en diferents espècies. Els arbres morts encara que plogui no es recuperen i són combustibles en cas d'incendi.

Durant aquest període queda prohibit:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
  • Amb tot, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Cal una autorització per fer activitats amb risc d'incendi forestal

Cal demanar autorització per a les activitats amb risc d'incendi forestal, com focs d'esbarjos, fogueres i barbacoes, cremes de residus vegetals o activitats pirotècnies, entre d'altres.

Les sol·licituds es poden tramitar per Internet amb el nou Formulari web específic i presencialment a les oficines que Acció Climàtica té a totes les comarques.

Més informació en aquest enllaç

FONT: Generalitat de Catalunya