Publicat el 17 de maig de 202317.05.2023
6a edició Reconeixement Alella Valora l'Esport

L'Ajuntament torna a convocar els Reconeixements a "Alella Valora l'Esport" amb l'objectiu de reconèixer èxits i mèrits esportius a esportistes i directius, entitats, clubs i associacions i persones vinculades a Alella que hagin tingut una actuació destacada en la temporada 2022-2023. L'esdeveniment ha estat interromput durant tres anys a causa de la pandèmia.

En aquesta 7a edició se segueixen els mateixos criteris introduïts a l'edició de 2019 quan es va canviar el nom de premis pel de reconeixements i es va crear una comissió de valoració integrada pel regidor/a d'Esports i per representants pertanyents a l'estructura tècnica o directiva de cadascuna de les diferents entitats esportives d'Alella, i que compta també amb l'assessorament tècnic de l'Àrea d'Esports, que és la que decideix el lliurament dels reconeixements de la temporada esportiva. 

Enguany, com a novetat, les candidatures es poden presentar a través per Internet emplenant aquest FORMULARI. El termini de presentació de candidatures és del 19 de maig, a les 14 h,  al divendres 9 de juny, a les 14 h

Per ser candidat/a o presentar candidatures, serà condició imprescindible estar empadronat/da o pertànyer a una entitat esportiva inscrita al Registre d'Entitats de l'Ajuntament. L'elecció dels guardonats pels diferents reconeixements es realitzarà d'acord amb els valors i fites esportives assolides durant la temporada esportiva 2018-2019, exceptuant en els que implícitament es valori més d'una anualitat.

El lliurament es farà l'11 de juny a les 19.30h a l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella. 

7a EDICIÓ RECONEIXEMENTS “ALELLA VALORA L'ESPORT”

1. OBJECTIUS:

Els Reconeixements “Alella Valora l'Esport” tenen com a objectiu reconèixer públicament les persones esportistes, entrenadores i directives pels seus èxits i mèrits esportius; així com a les entitats, els clubs o altres associacions i persones vinculades a Alella que hagin tingut una actuació destacada durant la temporada esportiva 2022-2023. També es volen reconèixer trajectòries i accions de suport i promoció de l'esport Alellenc, fent especial esment als valors que s'adquireixen amb la pràctica esportiva.

2. CATEGORIES: 

2.1  Reconeixements a la Temporada Esportiva

Adreçada a reconèixer a les persones esportistes, equips o col·lectius que hagin destacat en qualsevol disciplina esportiva, formant part d'una entitat o associació esportiva alellenca. Aquests reconeixements vindran donats pels èxits o fites aconseguides en la participació en competicions oficials organitzades per les respectives Federacions o Consells Esportius, entenent com a èxits o fites no només els resultats classificatoris aconseguits, sinó també els valors i dinàmiques associades al món de l'esport.

Els reconeixements a la temporada esportiva s'estructuren d'acord amb les següents categories: 

  • Base:  Edats d'iniciació fins a categoria aleví o equivalent
  • Formació:  Edats de categoria infantil fins a juvenil o equivalent
  • Open: Edats de categories superiors a juvenil o equivalent
  • Tècnic/a esportiu/va

En les categories Base, Formació i Open es podran presentar candidatures per reconeixements individuals i/o col·lectius (equips)

2.2  Reconeixements a la Projecció Esportiva

Adreçada a reconèixer esportistes d'Alella que formen part d'entitats o equips esportius d'altres poblacions i que, tant de forma col·lectiva com individual, estiguin assolint èxits destacables durant la temporada 2022-2023 .

2.3  Reconeixements al Mèrit Esportiu

Adreçada a reconèixer trajectòries, accions, persones, entitats, associacions, iniciatives empresarials o empreses, que hagin destacat en l’àmbit de l'esport alellenc per la seva promoció de valors positius, compromís, dedicació o promovent esdeveniments, actes i/o accions que han servit per millorar i afavorir la qualitat de vida, la cohesió i la inclusió social, tant des de la vessant directiva, organitzativa, de suport, col·laboració o sostenibilitat.


3.  PROCEDIMENT:

3.1  Requisits per a les candidatures:

a) Per ser candidat/a o presentar candidatures, serà condició imprescindible estar empadronat/da o pertànyer a una entitat esportiva o col·lectiu inscrita al Registre d'Entitats de l'Ajuntament. També podran ser candidates les persones que formen part de l'Escola d'iniciació esportiva municipal.

b) L'elecció de les persones guardonades pels diferents reconeixements es realitzarà d'acord amb els èxits i fites esportives assolides durant la temporada esportiva 2022-2023, exceptuant en els que implícitament es valori més d'una anualitat.

3.2  Presentació de candidatures:

a) Tota persona, entitat o associació que compleixi els requisits del punt 3.1, podrà presentar tantes candidatures com cregui oportunes. Les candidatures hauran d'estar degudament fonamentades.

b) Les propostes es presentaran mitjançant formulari electrònic que estarà disponible al portal web de l'Ajuntament d'Alella.

c) El termini de presentació de candidatures s'iniciarà el divendres 19 de maig a les 14 h i finalitzarà el divendres 9 de juny a les 14 h.

3.3  Comissions de Valoració:

3.3.1  Comissió de Reconeixements a la Temporada Esportiva

Estarà integrada pel Regidor/a d'Esports i per representants  pertanyents a l'estructura tècnica o directiva de cadascuna de les diferents entitats esportives d'Alella.

Tindrà un mínim de cinc components, amb un màxim d'un representant per entitat, i l'assessorament tècnic de l’Àrea d'Esports. Les seves decisions s'adoptaran per consens.

3.3.2  Comissió de Reconeixements a la Projecció Esportiva i al Mèrit Esportiu

Estarà integrada pel Regidor/a d'Esports, per personal de l’Àrea d'Esports i/o per persones vinculades al món de l'esport

Tindrà un mínim de tres components. Les seves decisions s'adoptaran per consens

3.3.3  Funcions de les Comissions: 

Seran funcions de les Comissions valorar les candidatures presentades i elegir motivadament les mereixedores de cada reconeixement. També podran fer propostes degudament motivades o determinar que qualsevol dels reconeixements quedin deserts si consideren que no s'ajusten a les bases de participació. El contingut de les deliberacions de les comissions tindrà caràcter confidencial.

En les seves valoracions, d'ofici, podran atorgar les mencions especials que considerin oportunes a les persones o entitats d'Alella que s'hagin destacat per la seva pràctica, esforç o trajectòria en l’ àmbit de l'esport Alellenc.


3.4  Notificació i entrega dels Reconeixements.

Finalitzat el termini de valoració, i un cop seleccionades les candidatures mereixedores  de cada reconeixement, l’Àrea d'Esports notificarà a aquestes la seva condició. 

En el cas de tractar-se de membres d'alguna de les entitats esportives d'Alella, aquestes seran les responsables de la comunicació a les seves candidatures, prèvia notificació de l’Àrea d'Esports. 

La data, hora i localització de l'acte d'entrega dels Reconeixements “Alella Valora l'Esport” es farà pública mitjançant els canals de comunicació de l'Ajuntament d'Alella.

FORMULARI de presentació de candidatures 

Consulta les bases en aquest enllaç

Foto: Reconeixements Alella Valora l'Esport 2018-2019