Publicat el 25 de novembre de 201925.11.2019
 • Assoliment: 100%Grau d'assoliment
 • 2019: 
  En execució
 • 2020: 
  En execució
 • 2021: 
  En execució
 • Accions 2021
  L'Ajuntament té instal·lades 22 càmeres lectores de matrícules de les quals es fa un tractament permanent.
 • 2022: 
  En execució
 • Accions 2022
  Hi ha agents responsables que tenen com a responsabilitat controlar l'adequat funcionament del sistema de lectura de matrícules. L'auditoria de funcionament és diària.
 • 2023: 
  Realitzat